Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

26.4.2017 - Rektorský den

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Podrobné informace a přihláška

Související stránky

VIII. ročník mezinárodní vědecké konference na téma Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie proběhne dne 4. 11. 2016 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Konference je určena širší odborné veřejnosti, především pak studentům doktorských studijních programů a akademickým pracovníkům.

Pořadatelé:

 • Katedra podnikového a evropského práva FMV VŠE v Praze ve spolupráci s Katedrou podnikové ekonomiky a managementu Obchodně podnikatelské fakulty SU v Opavě a Katedra obchodního práva Obchodní fakulty EU v Bratislavě

Místo konání:

 • Vysoká škola ekonomická v Praze
 • nám. W. Churchilla 4
 • 130 67 Praha 3

Termín konání:

 • 4. listopadu 2016 (pátek)

Další důležité termíny:

 • Odeslání přihlášky a anotace příspěvku: do 30. 9. 2016
 • Úhrada účastnického poplatku (vložného): do 30. 9. 2016
 • Odevzdání příspěvku: do 31. 10. 2016

Přihláška na konferenci je k dispozici zde. Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu margita.kinclova@vse.cz (v termínu do 30. 9. 2016).

Příspěvek v rozsahu 10-12 stran v českém, slovenském či anglickém jazyce (A4, formát DOC, šablona k dispozici zde) zašlete na adresu margita.kinclova@vse.cz (v termínu do 31. 10. 2016).

Příspěvky budou publikovány v recenzovaném listinném i elektronickém sborníku s ISBN. Vybrané příspěvky budou navíc publikovány ve vědeckém žurnálu European Offroads of Social Science, který je od roku 2015 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik  Rady pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR.

Účastnický poplatek (vložné):

 • 1.000,- CZK (včetně DPH) – zahrnuje účast na konferenci, tisk konferenčních materiálů, publikaci v recenzovaném sborníku, režijní náklady, drobné občerstvení v průběhu konference aj.
 • Termín pro úhradu účastnického poplatku: do 30. 9. 2016.
 • V případě neúčasti se poplatek nevrací (účast náhradníka možná).

Bankovní spojení:

 • Česká spořitelna, a.s.
 • Číslo účtu: 1828782/0800
 • Variabilní symbol: 207056
 • IBAN: CZ21 0800 0000 0000 0182 8782
 • SWIFT: GIBACZPX

Ubytování:

Organizátoři konference nezajišťují účastníkům ubytování (na vyžádání však poskytnou přehled doporučených ubytovacích zařízení v okolí budovy Vysoké školy ekonomické v Praze).

Požadavky na příspěvek:

 • Témata příspěvků jsou limitována tematickým okruhem konference.
 • Každý příspěvek musí obsahovat abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce.
 • Formální požadavky:
  • velikost písma 12;
  • typ písma Times New Roman;
  • okraje 2,5 cm;
  • řádkování 1;
  • zarovnání do bloku;
  • doporučený rozsah příspěvku 10 – 12 stran.
 • Šablonu s podrobným vysvětlením formátu a úpravy naleznete zde.
 • Příspěvky budou publikovány v recenzovaném listinném i elektronickém sborníku s ISBN (účastníci jej obdrží v termínu do 31. 1. 2017).
 • Vybrané příspěvky budou navíc publikovány ve vědeckém žurnálu European Offroads of Social Science, který je od roku 2015 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik  Rady pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR.
 • Příspěvky zasílejte e-mailem v termínu do 31. 10. 2016 na adresu margita.kinclova@vse.cz (jako předmět, prosíme, uvádějte heslo „KONFERENCE“). Příspěvky zaslané po tomto termínu nemohou být z organizačních důvodů zahrnuty do sborníku.
 • Vědecký výbor konference si vyhrazuje právo příspěvek na základě výsledku recenzního řízení nepřijmout.

Recenzní řízení:

 • Posouzení souladu tématu příspěvku se zaměřením konference a následné rozhodnutí o přijetí / nepřijetí.
 • Dva nezávislé recenzní posudky v anonymním recenzním řízení.

Jednací jazyk:

 • Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština a angličtina.

Přihláška:

 • Přihlášku na konferenci můžete podat pouze v elektronické podobě. Přihlášku vyplňte a zašlete ji (v termínu do 30. 9. 2016) na adresu margita.kinclova@vse.cz (jako předmět, prosíme, uvádějte heslo „KONFERENCE“).

Kontaktní osoby:

 • Margita Kinclová
  • Sekretářka Katedry podnikového a evropského práva FMV VŠE v Praze
  • E-mail: margita.kinclova@vse.cz
  • Telefonické spojení: 00420 224 095 227
 • Ing. Tomáš Votava, M.A.
  • Akademický pracovník na Katedře Podnikového a evropského práva a předseda organizačního výboru
  • E-mail: tomas.votava@vse.cz
 • Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.
  • Vedoucí Katedry podnikového a evropského práva FMV VŠE v Praze a předseda vědeckého výboru
  • E-mail: svarc@vse.cz
  • Telefonické spojení: 00420 224 095 249