Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

26.4.2017 - Rektorský den

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Studijní plán jednotlivých předmětů

Související stránky

Studijní plán jednotlivých předmětů

Povinné předměty oboru

Ident

Název

Počet

ECTS

Ukončení

3MIE402

Ekonomie II

7

zkouška

2SE405

Mezinárodní ekonomie II

3

zkouška

2PR401

Srovnávací a evropské obchodní právo

8

zkouška

2PR402

Právo duševního vlastnictví a informačních technologií

5

zkouška

2PR403

Soutěžní a reklamní právo

6

zkouška

2PR404

Právo cenných papírů

6

zkouška

2PR405

Právo kapitálového trhu

5

zkouška

2PR406

Spotřebitelské právo

6

zkouška

2PR407

Deliktní právo

5

zkouška

Dovolujeme si připomenout, že katedra podnikového a evropského práva vypisuje vybrané předměty podle aktuálně platného vzorového studijného plánu jen v zimním, popř. jen v letním semestru. Zohledněte toto rozdělení předmětů na ZS a LS při registraci předmětů.

Zimní semestr:

2PR402

2PR404

2PR406

Letní semestr:

2PR403

2PR407

2PR401

2PR405

 

Volitelné předměty oboru – 22 ECTS

Ident

Název

Počet

ECTS

Ukončení

2PR408

Obchodní právo

6

zkouška

2PR409

Společenstevní právo

6

zkouška

2PR410

Směnečné a šekové právo

4

zkouška

2PR411

Insolvenční právo

6

zkouška

2MO321

Interkulturní management – francouzsky

3

zkouška

2MO322 Marketing na francouzském trhy – francouzsky

3

zkouška

2MO403

Mezinárodní marketingová komunikace

6

zkouška

2SE401

Světová ekonomika II

9

zkouška

2OP402

Mezinárodní management

7

zkouška

2OP403

Oceňování majetku

6

zkouška

2SM414

Filmem o multietnických konfliktech v mezinárodních vztazích

3

zkouška

2SM506

Diplomatické a konzulární právo

6

zkouška

2PL401

Politické teorie a jejich dějiny

6

zkouška

2PL404

Lobbování v moderní demokracii

6

zkouška

2PL502

Český a československý politický systém

6

zkouška

odborný jazyk

Ident

Název

Počet

ECTS

Ukončení

2RU401

Ekonomické a kulturní reálie Ruska – rusky

6

zkouška

2AJ406

Legal Aspects in UK Commercial Life

6

zkouška

2SE406

Evropská hospodářská a měnová unie – německy

6

zkouška

2RO406

Komerční právo III (Le droit commercial III)

6

Zkouška

2RO466

Španělština v komerčním právu

6

Zkouška

2RO433

Italština v komerčním právu

6

zkouška

 

 

Vzorový plán studia OBOR KOMERČNÍ PRÁVO – ECTS

sk

ident

Název

1. ročník

2. ročník

     

1. semestr

2. semestr

3.semestr 4.semestr
     

P/C

EC

P/C

EC

P/C

EC

P/C

EC

cP

3MIE402

Ekonomie II

4/2

7

           

oP

2SE405 Mezinárodní ekonomie II

2/0

3

           
 

2PR401

Srovnávací a evropské obchodní právo

           

6/0

8

  2PR402 Právo duševního vlastnictví a informačních technologií

4/0

5

           
  2PR403 Soutěžní a reklamní právo    

4/0

6

       
  2PR404 Právo cenných papírů

3/1

6

           
  2PR405
Právo kapitálového trhu
           

4/0

5

  2PR406 Spotřebitelské právo

2/2

6

           
  2PR407 Deliktní právo    

4/0

5

       

oV

J

Student si volí z nabídky oborově volitelných předmětů (včetně odborného jazyka).

       

6

 

12

       
vV          

3

     

3

SZK   SZK (vedlejší specializace)          

30

 

5

    Obhajoba DP + SZK (hlavní specializace)              

10

 

Celkem

 

33

 

26

 

30

 

31