Obhajoby kvalifikačních prací – LEDEN – ÚNOR 2018

OBHAJOBY BAKALÁŘSKÝCH/DIPLOMOVÝCH PRACÍ LEDEN – ÚNOR 2018

BAKALÁŘSKÁ I DIPLOMOVÁ PRÁCE SE ODEVZDÁVÁ DO InSIS DO 8. 12. 2017

2 VYTIŠTĚNÉ A SVÁZANÉ VERZE SE ODEVZDÁVAJÍ NA SEKRETARIÁT KATEDRY DO 11. 12. 2017 DO 11:30 HOD.

PŘI ODEVZDÁNÍ JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT POTVRZENÍ O KONEČNÉM VLOŽENÍ PRÁCE DO InSIS S DATUMEM VLOŽENÍ, tj. datum musí být nejpozději 8. 12. 2017 (NEJLEPŠÍ JE VYTISKNOUT EMAIL, KTERÝ PŘIJDE STUDENTOVI PO VLOŽENÍ PRÁCE DO InSIS!!!)

BEZ POTVRZENÍ NEBUDE PRÁCE PŘIJATA!!!

 

 


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague