Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Dokumenty

Zákon o regulaci reklamy 40/1995 Sb. ve znění 2008

Zákon o provozování rozhlasového a telvizního vysílání 231/2001 Sb.

Zákon o adtiovizuálních službách 132/2010 Sb.

Zákon o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. ve znění 2008

Směrnice ES 2006-114 Klamavá a srovnávací reklama

Směrnice ES 2001-83 Léčiva 11-12

Směrnice ES 2005-29 Klamavé praktiky