Category: Aktuality

Pozvánka na konferenci Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (6. 11. 2020)

Milé kolegyně, milí kolegové, studenti, rádi bychom vás pozvali na již XII. ročník tradiční mezinárodní vědecké konference „Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie“, kterou pořádá v pátek dne 6. 11. 2020 Katedra podnikového a evropského práva FMV VŠE v Praze, ve spolupráci s Katedrou podnikové ekonomiky a managementu Obchodně podnikatelské fakulty SU v Opavě a Katedrou obchodního práva Obchodní fakulty EU v Bratislavě. Letos […]

Pozvánka na konferenci Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (6. 11. 2020)

Odevzdání kvalifikačních prací – OPĚT POUZE ELEKTRONICKY

TERMÍNY ODEVZDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ pro obhajoby v SRPEN/ZÁŘÍ 2020 26. ČERVNA 2020 (do 23:59) POUZE DO InSIS MIMOŘÁDNĚ SE PRÁCE ODEVZDÁVAJÍ POUZE ELEKTRONICKY! POKUD BUDE TERMÍN VYPSÁN V SRPNU, BUDE V InSIS NEJPOZDĚJI DO 10. 7. PŘÍPADNÝ ZÁŘIJOVÝ TERMÍN OBHAJOB BUDE VYPSÁN V InSIS PO 1. ZÁŘÍ 2020.

Pozvánka na konferenci Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (6. 11. 2020)

Nabídka placené stáže/brigády v rámci projektové kanceláře SMART PRAGUE Operátora ICT, a.s.

Milé studentky, milí studenti, dovolujeme si upozornit na nabídku placené stáže/brigády v rámci projektové kanceláře SMART PRAGUE Operátora ICT, a.s. – bližší detaily jsou k dispozici zde. Klidný závěr zkouškového období a pěkné léto! Kolektiv KPEP FMV VŠE v Praze

Pozvánka na konferenci Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (6. 11. 2020)

Pozvánka na workshop o společenské odpovědnosti podniků (30. 6. 2020)

Milé kolegyně, milí kolegové, studentky a studenti, Katedra podnikového a evropského práva FMV VŠE v Praze vás zve na workshop o společenské odpovědnosti podniků pořádaný doc. Ing. Mgr. Renátou Pakšiovou, Ph.D. z partnerské Ekonomické univerzity v Bratislavě, který se uskuteční v úterý dne 30. 6. 2020 od 10 hod v míst. 220 NB. Rámcový program workshopu […]

Pozvánka na konferenci Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (6. 11. 2020)

Rozhodnutí o udělení akreditace (doktorské studium)

Milé kolegyně, milí kolegové, s potěšením oznamujeme, že dne 14. 5. 2020 schválila Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství svým rozhodnutím udělení akreditace našemu doktorskému studijnímu programu Obchodní a mezinárodní hospodářské právo na dobu dalších deseti let. Úplné znění tohoto rozhodnutí přikládáme zde. Bližší informace k samotnému programu a instrukce k podání přihlášek jsou […]

Pozvánka na konferenci Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (6. 11. 2020)

Konferenční sborníky z našich mezinárodních vědeckých konferencí

Milí kolegové, studenti, upozorňujeme, že v této sekci jsou k dispozici sborníky příspěvků z našich mezinárodních vědeckých konferencí „Právo v podnikání vybraných členských států EU“ za posledních 5 let. Příjemné čtení a těšíme se na vaši účast v příštím ročníku! Kolektiv KPEP FMV VŠE v Praze

Pozvánka na konferenci Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (6. 11. 2020)

Pro zájemce o studium – proč studovat obor „Podnikání a právo“ na FMV VŠE v Praze?

Přidejte se k nám! Navazující magisterský studijní program „Podnikání a právo“ na FMV VŠE v Praze je skvělou volbou pro vaši profesní budoucnost. Více o našem oboru je k dispozici ve zvláštní sekci zde, dále na fakultním webu zde, popř. u kteréhokoli z našich vyučujících (viz přehled zde). Vzorový studijní plán jsme pro vás pak […]

Pozvánka na konferenci Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (6. 11. 2020)

Kurz 2PR202 Veřejné právo a 2PR203 Pracovní právo

Milí studenti bakalářského studia, upozorňujeme, že předměty 2PR202 Veřejné právo a 2PR203 Pracovní právo budou v nadcházejícím letním semestru vyučovány v prezenční formě naposledy. Pokud ještě nemáte tyto kurzy splněné, doporučujeme proto jejich zápis v letním semestru 2019/2020. V příštím akademickém roce bude možné absolvování těchto kurzů již jen formou mimosemestrální – bez prezenční výuky […]

Pozvánka na konferenci Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (6. 11. 2020)

Rozhodnutí o udělení akreditace (navazující magisterské studium)

S potěšením oznamujeme, že dne 21. 11. 2019 schválila Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství svým rozhodnutím udělení akreditace našemu navazujícímu magisterskému studijnímu programu Podnikání a právo na dobu dalších deseti let. Úplné znění tohoto rozhodnutí přikládáme zde.

Pozvánka na konferenci Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (6. 11. 2020)

Poděkování a fotografie z naší konference (8. 11. 2019)

Dnešní konference je úspěšně za námi a všem zúčastněným moc děkujeme za vynikající příspěvky, zajímavé diskuze, všestrannou pomoc i neutichající výdrž! Fotografie z konference si můžete prohlédnout zde. Děkujeme a těšíme se zase za rok! Kolektiv KPEP

Pozvánka na konferenci Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (6. 11. 2020)