Odevzdání kvalifikačních prací – TERMÍN SE NEMĚNÍ

TERMÍNY ODEVZDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ pro obhajoby v květnu a červnu 2020

  • 24. dubna 2020 (do 23:59) POUZE DO InSIS

MIMOŘÁDNĚ SE PRÁCE ODEVZDÁVAJÍ POUZE ELEKTRONICKY!

O TERMÍNECH OBHAJOB BUDETE VČAS INFORMOVÁNÍ NA InSIS ČI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.