Odevzdání kvalifikačních prací

TERMÍNY ODEVZDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ pro obhajoby v lednu a únoru 2020

  • 6. prosince 2019 (do 11:30)

PŘI ODEVZDÁNÍ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT VYTIŠTĚNÝ E-MAIL DORUČENÝ OD InSIS o korektním vložení práce.

Práce se odevzdává ve dvou svázaných vyhotoveních a každý výtisk musí být podepsán!!!

BEZ POTVRZENÍ NEBUDE PRÁCE PŘIJATA!!!