Pozvánka na konferenci Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (6. 11. 2020)

Upozornění: Kvůli pandemii Covid-19 se celá konference bude konat online v původním termínu (prostřednictvím týmů MS). Odkaz bude zaslán všem registrovaným účastníkům e-mailem a bude také zveřejněn na tomto webu. Stáhněte si, prosíme, aplikaci MS Teams předem.

Milé kolegyně, milí kolegové, studenti,

rádi bychom vás pozvali na již XII. ročník tradiční mezinárodní vědecké konference „Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie“, kterou pořádá v pátek dne 6. 11. 2020 Katedra podnikového a evropského práva FMV VŠE v Praze, ve spolupráci s Katedrou podnikové ekonomiky a managementu Obchodně podnikatelské fakulty SU v Opavě a Katedrou obchodního práva Obchodní fakulty EU v Bratislavě.

Letos vás přivítáme v pátek 6. 11. 2020 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze na adrese nám. Winstona Churchilla 1938/4, Praha 3 – Žižkov. Zároveň se bude část programu konference odehrávat též v prostorách Obchodní fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě na adrese Dolnozemská cesta 1, Bratislava 5. Obě místa budou vzájemně propojena online video přenosem.

Okruhy témat konferenčních příspěvků jsou:

 • Právo a nové technologie, proměny právní regulace;
 • Právní regulace reagující na pandemii koronaviru;
 • Obchodní společnosti ve státech EU;
 • Právní úprava zvláštních (regulovaných) odvětví podnikání;
 • Evropské a mezinárodní aspekty podnikání;
 • Insolvenční právo;
 • Soutěžní právo;
 • Právo duševního vlastnictví; a
 • Ochrana spotřebitele.

Příspěvky je možné psát v českém, slovenském i anglickém jazyce.

Výstupem konference bude recenzovaný konferenční sborník příspěvků s ISBN a ISSN (předchozí sborníky jsou pro inspiraci dostupné zde).

Důležité informace pro aktivní účast na konferenci (spojené s prezentací konferenčního příspěvku):

 • Odeslání přihlášky a anotace příspěvku: do 30. 9. 2020.
 • Zaslání konferenčního příspěvku: do 31. 10. 2020.
 • Konání konference: 6. 11. 2020.

Účast na konferenci není zpoplatněna. Bližší informace včetně přihlášky jsou k dispozici na našem webu zde.

Přikládáme rovněž odkazy na další dokumenty – zde najdete pozvánku s podrobnějšími informacemi, zde přihlášku na konferenci a zde šablonu příspěvku. Konferenční letáček je pro vás k dispozici zde.

Budeme se těšit na setkání na konferenci!

Organizační výbor konference