Pozvánka na konferenci Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (6. 11. 2020)

Milé kolegyně, milí kolegové, studenti,

rádi bychom vás pozvali na již XII. ročník tradiční mezinárodní vědecké konference „Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie“, kterou pořádá v pátek dne 6. 11. 2020 Katedra podnikového a evropského práva FMV VŠE v Praze, ve spolupráci s Katedrou podnikové ekonomiky a managementu Obchodně podnikatelské fakulty SU v Opavě a Katedrou obchodního práva Obchodní fakulty EU v Bratislavě.

Letos vás přivítáme v pátek 6. 11. 2020 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze na adrese nám. Winstona Churchilla 1938/4, Praha 3 – Žižkov. Zároveň se bude část programu konference odehrávat též v prostorách Obchodní fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě na adrese Dolnozemská cesta 1, Bratislava 5. Obě místa budou vzájemně propojena online video přenosem.

Okruhy témat konferenčních příspěvků jsou:

 • Právo a nové technologie, proměny právní regulace;
 • Právní regulace reagující na pandemii koronaviru;
 • Obchodní společnosti ve státech EU;
 • Právní úprava zvláštních (regulovaných) odvětví podnikání;
 • Evropské a mezinárodní aspekty podnikání;
 • Insolvenční právo;
 • Soutěžní právo;
 • Právo duševního vlastnictví; a
 • Ochrana spotřebitele.

Příspěvky je možné psát v českém, slovenském i anglickém jazyce.

Výstupem konference bude recenzovaný konferenční sborník příspěvků s ISBN a ISSN (předchozí sborníky jsou pro inspiraci dostupné zde).

Důležité informace pro aktivní účast na konferenci (spojené s prezentací konferenčního příspěvku):

 • Odeslání přihlášky a anotace příspěvku: do 30. 9. 2020.
 • Zaslání konferenčního příspěvku: do 31. 10. 2020.
 • Konání konference: 6. 11. 2020.

Účast na konferenci není zpoplatněna. Bližší informace včetně přihlášky jsou k dispozici na našem webu zde.

Přikládáme rovněž odkazy na další dokumenty – zde najdete pozvánku s podrobnějšími informacemi, zde přihlášku na konferenci a zde šablonu příspěvku. Konferenční letáček je pro vás k dispozici zde.

Budeme se těšit na setkání na konferenci!

Organizační výbor konference