Studijní plán jednotlivých předmětů

Celoškolsky povinné předměty

Ident

Název

Počet

ECTS

Ukončení

3MI101

Ekonomie I

8

Zkouška

3MI111

Hospodářské dějiny

4

Zkouška

4MM101

Matematika pro ekonomy

6

Zkouška

3MA101

Management

4

Zkouška

2PR101

Právo

5

Zkouška

33F101

Marketing a podniková politika

5

Zkouška

44F101

Informatika

5

Zkouška

11F201

Finanční teorie, politika a instituce

5

Zkouška

2SE201

Mezinárodní ekonomie

3

Zkouška

1FU201

Finanční účetnictví

6

Zkouška

1FP201

Finance podniku

3

Zkouška

4ST201

Statistika

6

zkouška

 

jazyk

Ident

Název

Počet

ECTS

Ukončení

2AJ201

Angličtina pro ekonomy pokr.úroveň 1

3

Zápočet

2AJ202

Angličtina pro ekonomy pokr.úroveň 2

3

Zápočet

2AJ203

Angličtina pro ekonomy pokr.úroveň 3

3

Zápočet

2AJ204

Angličtina pro ekonomy pokr.úroveň 4

3

Zkouška

2AJ321

Angličtina v obchodním právu I

3

Zápočet

2AJ322

Angličtina v obchodním právu II

3

Zkouška

2NJ201

Němčina pro ekonomy pokr.úroveň 1

3

Zápočet

2NJ202

Němčina pro ekonomy pokr.úroveň 2

3

Zápočet

2NJ203

Němčina pro ekonomy pokr.úroveň 3

3

Zápočet

2NJ204

Němčina pro ekonomy pokr.úroveň 4

3

Zkouška

2NJ303

OA Němčina v právnických textech

3

Zápočet

2NJ304

OB Němčina v právnických textech

3

Zkouška

2RO201

Francouzština pro ekonomy pokr.úroveň 1

3

Zápočet

2RO202

Francouzština pro ekonomy pokr.úroveň 2

3

Zápočet

2RO203

Francouzština pro ekonomy pokr.úroveň 3

3

Zápočet

2RO204

Francouzština pro ekonomy pokr.úroveň 4

3

Zkouška

2RO305

Komerční právo (Le droit commercial I)

3

Zápočet

2RO307

Komerční právo (Le droit commercial II)

3

Zkouška

2RO231

Italština pro ekonomy pokr.úroveň 1

3

Zápočet

2RO232

Italština pro ekonomy pokr.úroveň 2

3

Zápočet

2RO233

Italština pro ekonomy pokr.úroveň 3

3

Zápočet

2RO234

Italština pro ekonomy pokr.úroveň 4

3

zkouška

2RO235

Obchodní italština I.

3

Zápočet

2RO335

Italština v právnických textech

3

zkouška

2RO261

Španělština pro ekonomy pokr.úroveň 1

3

Zápočet

2RO262

Španělština pro ekonomy pokr.úroveň 2

3

Zápočet

2RO263

Španělština pro ekonomy pokr.úroveň 3

3

Zápočet

2RO264

Španělština pro ekonomy pokr.úroveň 4

3

Zkouška

2RO365

Španělština v právnických textech

3

Zápočet

2RO366

Španělština v právnických textech

3

Zkouška

2RU103

Ruština pro ekonomy- mírně pokr. úroveň I

3

Zápočet

2RU104

Ruština pro ekonomy- mírně pokr. úroveň II

3

Zkouška

2RU105

Ruština pro ekonomy- středně pokr. úroveň I

3

Zápočet

2RU106

Ruština pro ekonomy- středně pokr. úroveň II

3

Zkouška

2RU201

Ruština pro ekonomy pokr.úroveň 1

3

Zápočet

2RU202

Ruština pro ekonomy pokr.úroveň 2

3

Zápočet

2RU203

Ruština pro ekonomy pokr.úroveň 3

3

Zápočet

2RU204

Ruština pro ekonomy pokr.úroveň 4

3

Zkouška

2RU205

Ruština pro ekonomy pokr. úroveň 5

3

Zápočet

2RU206

Ruština pro ekonomy pokr. úroveň 6

3

Zkouška

2RU231

Čeština pro ekonomy pokr.úroveň 1

3

Zápočet

2RU232

Čeština pro ekonomy pokr.úroveň 2

3

Zápočet

2RU233

Čeština pro ekonomy pokr.úroveň 3

3

Zápočet

2RU234

Čeština pro ekonomy pokr.úroveň 4

3

Zkouška

2RU235

Čeština pro cizince – pokročilá úroveň 5

3

Zápočet

2RU236

Čeština pro cizince – pokročilá úroveň 6

3

Zkouška

 

Povinné předměty oboru

Ident

Název

Počet

ECTS

Ukončení

2PR201

Mezinárodní a evropské právo

7

zkouška

2PR202

Veřejné právo

7

zkouška

2PR203

Pracovní právo

6

zkouška

2PR204

Právo sociálního zabezpečení

6

zkouška

2PR301

Obchodní a hospodářské právo

8

zkouška

2PR302

Soukromé právo

8

zkouška

Počínaje školním rokem 2016/2017 budou vypisovány předměty bakalářského studia zajišťované naší katedrou jen v zimním semestru, popř. jen v letním semestru, v závislosti na jejich zařazení ve vzorovém studijním plánu oboru Podnikání a právo. Zohledněte proto prosím  tuto skutečnost při plánování registrací kurzů. Změna se týká následujících předmětů:

Zimní semestr:

2PR201 Mezinárodní a evropské právo

2PR 203 Pracovní právo

2PR301 Obchodní a hospodářské právo

Letní semestr:

2PR204 Právo sociálního zabezpečení

2PR202 Veřejné právo

2PR203 Pracovní právo

2PR302 Soukromé právo

S případnými dotazy týkajícími se uvedeného opatření se neváhejte obrátit na sekretariát katedry.

Volitelné předměty oboru

Ident

Název

Počet

ECTS

Ukončení

2SE103

Politická geografie

6

zkouška

2SE202

Světová ekonomika

9

zkouška

2SE302

Konkurence schopnost EU v globální ekonomice

6

zkouška

2PR321

Trestná činnost v ekonomice

6

zkouška

2PR322

Civilní a procesní právo

6

zkouška

2OP101

Daně v podnikání

6

zkouška

2OP204

Franchising

6

zkouška

2OP311

Komunikační dovednosti

6

zkouška

2PL210

Teoretické základy vědy o politice

6

zkouška

2MO321

Interkulturní management – francouzsky

3

zkouška

2MO322

Marketing na francouzském trhy – francouzsky

3

zkouška

 

Vzorový plán studia OBOR PODNIKÁNÍ A PRÁVO – ECTS

 

Skupina

Předmětů

Semestr

Počet

Kreditů

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Celoškolně

povinné

3MI101

8

3MI111

4

2SE201

3

1FU201

6

60

4MM101

6

33F101

5

4ST201

6

1FP201

3

3MA101

4

44F101

5

11F201

5

2PR101

5

Jazyky

3

3

3

3

3

3

36

Jazyky

3

3

3

3

3

3

Oborově

povinné

2PR201

7

2PR202

7

2PR301

8

2PR302

8

42

2PR203

6

2PR204

6

Oborově

volitelné (1)

24

6

12

6

Celoškolně

volitelné (2)

12

3

3

3

3

Bak.zk.

+práce

6

6

Celkem

29

29

33

31

29

29

180

(1) Student si volí z nabídky oborově volitelných předmětů

(2) Student si volí z nabídky celoškolně volitelných předmětů