Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Struktura předmětů

Související stránky


Struktura předmětů:

Celoškolsky povinné:

FIL    901 Filosofie a metodologie vědy

MIE   911 Ekonomie (mikroekonomie-makroekonomie)*

MAE 911 Ekonomie (makroekonomie-mikroekonomie)*

HP     911 Ekonomie (hospodářská politika)*

* Doktorand si na základě  doporučení školitele volí jeden z uvedených tří předmětů.

Oborově povinné:

PRA 910 Obchodní právo

a jeden z dalších oborově volitelných předmětů:

  • PRA 911 Právo obchodních společností
  • PRA 912 Mezinárodní, evropské a srovnávací obchodní právo
  • PRA 913 Hospodářské a obchodní právo EU
  • PRA 915 Právo zaměstnanosti
  • PRA 922 Právo duševního vlastnictví
  • PRA 923 Soutěžní právo vmezinárodním obchodě
  • PRA 924 Počítačové a informatické právo
  • PRA 925 Sociální politika (vybrané problémy)
  • POL 900 Teorie politiky a práva

Volně volitelné:

Po dohodě se školitelem volí doktorand další předměty potřebné pro zpracování disertac (viz seznam akreditovaných předmětů pro doktorské studium).