Struktura předmětů

Struktura doktorských předmětů:

Celoškolsky povinné:

 • FIL 901 | Filosofie a metodologie vědy
 • MIE 911 | Ekonomie (mikroekonomie-makroekonomie)*
 • MAE 911 | Ekonomie (makroekonomie-mikroekonomie)*
 • HP 911 | Ekonomie (hospodářská politika)*

*Poznámka: Doktorand si na základě doporučení svého školitele volí pouze jeden z těchto třech předmětů.

Oborově povinné:

PRA910 | Obchodní právo

a jeden z dalších oborově volitelných předmětů:

 • PRA 911 | Právo obchodních společností
 • PRA 912 | Mezinárodní, evropské a srovnávací obchodní právo
 • PRA 913 | Hospodářské a obchodní právo EU
 • PRA 915 | Právo zaměstnanosti
 • PRA 922 | Právo duševního vlastnictví
 • PRA 923 | Soutěžní právo v mezinárodním obchodě
 • PRA 924 | Počítačové a informatické právo
 • PRA 925 | Sociální politika (vybrané problémy)
 • POL 900 | Teorie politiky a práva

Volně volitelné:

Po dohodě se školitelem doktorand volí další předměty potřebné pro zpracování disertace (viz seznam akreditovaných předmětů pro doktorské studium).