Struktura předmětů


Struktura předmětů:

Celoškolsky povinné:

FIL    901 Filosofie a metodologie vědy

MIE   911 Ekonomie (mikroekonomie-makroekonomie)*

MAE 911 Ekonomie (makroekonomie-mikroekonomie)*

HP     911 Ekonomie (hospodářská politika)*

* Doktorand si na základě  doporučení školitele volí jeden z uvedených tří předmětů.

Oborově povinné:

PRA 910 Obchodní právo

a jeden z dalších oborově volitelných předmětů:

Volně volitelné:

Po dohodě se školitelem volí doktorand další předměty potřebné pro zpracování disertac (viz seznam akreditovaných předmětů pro doktorské studium).


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague