Informace o KPEP

 

Katedra podnikového a evropského práva (KPEP) vznikla 1. ledna 2003 sloučením dvou kateder, a to Katedry práva a Katedry mezinárodního a evropského obchodního práva. V současné době má katedra 14 pedagogů, z toho jsou 3 profesoři, 4 docenti a 9 pedagogů  získalo titul CSc. nebo titul Ph.D.