Program

Program IX. ročníku mezinárodní vědecké konference Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie

Pátek 3. 11. 2017 (RB 209, RB 210):

08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 09:30 Zahájení konference a úvodní slovo (RB 210)
09:30 – 10:50 Dopolední program v plénu (RB 210)

doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.

Vlastnické právo a sdílená ekonomika

 

JUDr. Monika Škrovánková

Zmeny právnej úpravy obchodného tajomstva podľa navrhovanej novely slovenského Obchodného zákonníka

 

prof. JUDr. Peter Vojčík ,CSc.

Nekalá súťaž a nemajetková ujma     

 

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Odměna za podnikový vynález ze srovnání práva ve vybraných zemích

10:50 – 11:00 Přesun do sekcí a přestávka na kávu
11:00 – 12:00 Dopolední část programu v sekcích
Sekce č. 1 (RB 209)

JUDr. Ing. Martin Winkler, Ph.D.

Zrušenie účasti spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným súdom v zmysle slovenskej právnej úpravy

 

JUDr. Andrea Slezáková, LL.M., Ph.D., JUDr. Hana Magurová, LL.M., Ph.D.

Činnosť odborného garanta samostatného finančného agenta – potenciálny predmet podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným?

 

JUDr. Lenka Vačoková, Ph.D.

Obchodné spoločnosti so základným imaním 1 euro vo vybraných krajinách EÚ

Sekce č. 2 (RB 210)

Mgr. Ing. L´ubomír Augustin

Kritické body kontraktace ve vědě a výzkumu s evropským přesahem

 

JUDr. Juhásová Lucia

Neplatenie daní – právne následky pre podnikateľa

 

Jiří Kappel

A few remarks on the implementation of EU GAAR in the Czech tax law

 

12:00 – 13:00 Přestávka na oběd
13:00 – 15:30 Odpolední program v sekcích
Sekce č. 1 (RB 209)

Mgr. Radek Vojtek

Právní úprava a její změny anebo podnikatelské riziko a rdousící efekt

 

Ondřej Málek

Legislativní soutěž v inkorporačním právu v EU: cesta ke zvyšování konkurenceschopnosti trhu

 

Mgr. et Mgr. Bc. Hana Cejpek Musilová

Právní aspekty podnikání v ekologickém zemědělství

 

Lukáš Blažej

Dopady vybraných ustanovení směrnic 79/409/EHS a 92/43/EHS na podnikání ve stavebnictví

 

JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D., Ing. Petr Valenta

Zákaz hlasování při povolení reorganizace

 

Mgr. Ing. Klára Vítková

Problematika určení insolvenčního správce v kontextu práva na podnikání v ČR a SRN

 

Sekce č. 2 (RB 210)

JUDr. Dušan Holub, Ph.D., JUDr. Hana Magurová, Ph.D. LL.M. a JUDr. Mgr. Marián Kropaj, Ph.D.

Legislatíva kúpeľníctva ako súčasti cestovného ruchu v Slovenskej republike

 

doc. JUDr. Jiřina Hásová, Ph.D.

Návrh kodifikované úpravy spotřebitelských práv

 

JUDr. Mgr. Michal Pospíšil, Ph.D LL.M. DBA

Práva a povinnosti spotřebitelů ve vztahu k podnikatelům

 

JUDr. Patrik Masaryk

Špecifikácia spotrebiteľského práva v novom Civilnom sporovom poriadku

 

JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.

Prolomení podmínky přímých důkazů k prokázání příčinné souvislosti pro přiznání náhrady újmy na zdraví v judikatuře Soudního dvora Evropské unie

 

Mgr. Ludvík Kostelanský

Lze aplikovat přístup ekonomické analýzy práva na závazky z deliktů v právních podmínkách České republiky?

15:30 – 16:00 Přestávka na kávu
16:00 – 17:10 Závěrečný program v sekcích
Sekce č. 1 (RB 209)

RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., Mgr. Matěj Machů, Ph.D. a Mgr. Otomar Sláma

Some issues of cross-border technology transfer

 

Mgr. Jaba Tebidze

European Trade Policy

 

Ing. Veronika Pastorová

Omezující opatření uvalená Evropskou unií a jejich vliv na domácí vývozce vojenského materiálu

 

JUDr. Martin Husár, D.E.S.

Zákaz reexportu

 

Mgr. Jitka Savin

Brexit a možnosti české státní správy z pohledu eliminace dopadu na podnikatele

Sekce č. 2 (RB 210)

Mgr. Ilona Kostadinovová

Koordinace důchodových systémů v zemích Evropské unie

 

JUDr. Jan Pulda, LL.M.

Jednání v zastoupení v pracovně-právních vztazích

 

Mgr. Ing. Jan Levý

Podnikatel a zaměstnávání cizinců ze třetích zemí – praktické otázky

 

Mgr. Ing. Petra Věžníková

Employee Monitoring and Data Protection

 

Mgr. Ing. Tereza Vaňkátová

Šetření soutěžních úřadů v obchodních prostorách (dawn raids) a jejich limity

17:15 Ukončení konference

Organizátoři konference si vyhrazují právo na případné úpravy programu.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague