Podrobné informace a přihláška

IX. ročník mezinárodní vědecké konference na téma Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie proběhne dne 3. 11. 2017 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Konference je určena širší odborné veřejnosti, především pak studentům doktorských studijních programů a akademickým pracovníkům.

Pořadatelé:

Místo konání:

Termín konání:

Další důležité termíny:

Přihláška na konferenci je k dispozici zde. Vyplněnou přihlášku s anotací o délce max. 10 řádků zašlete na adresu konference-pravo@vse.cz v termínu do 4. 10. 2017 (jako předmět, prosíme, uvádějte heslo „PŘIHLÁŠKA“).

Příspěvek v rozsahu 8-10 normostran (1 normostrana = 1.800 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou) v českém, slovenském či anglickém jazyce (A4, formát DOC, šablona k dispozici zde) zašlete na adresu konference-pravo@vse.cz v termínu do 31. 10. 2017 (jako předmět, prosíme, uvádějte heslo „PŘÍSPĚVEK“).

Příspěvky budou publikovány v recenzovaném  sborníku s ISBN. Vybrané příspěvky budou navíc publikovány ve vědeckém žurnálu European Offroads of Social Science, který je od roku 2015 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik  Rady pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR.

 

Účastnický poplatek (vložné):

Pro studenty je účast na konferenci zdarma, v ostatních případech bude vybírán účastnický poplatek ve výši 1.000,- CZK (včetně DPH) – zahrnuje účast na konferenci, tisk konferenčních materiálů, publikaci v recenzovaném sborníku, režijní náklady, drobné občerstvení v průběhu konference aj.

Bankovní spojení:

Termín pro úhradu účastnického poplatku:       do 4. 10. 2017

V případě neúčasti se poplatek nevrací (účast náhradníka možná).

 

Ubytování:

Organizátoři konference nezajišťují účastníkům ubytování (na vyžádání však poskytnou přehled doporučených ubytovacích zařízení v okolí budovy Vysoké školy ekonomické v Praze).

 

Požadavky na příspěvek:

Recenzní řízení:

Jednací jazyk:

 

Přihláška:

 

Kontaktní osoby:

V nutném případě se můžete obrátit též na:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague