Studijní plán jednotlivých předmětů

Studijní plán předmětů

Povinné předměty oboru

Ident

Název

Počet

ECTS

Ukončení

3MIE402

Ekonomie II

7

zkouška

2SE405

Mezinárodní ekonomie II

3

zkouška

2PR401

Srovnávací a evropské obchodní právo

8

zkouška

2PR402

Právo duševního vlastnictví a informačních technologií

5

zkouška

2PR403

Soutěžní a reklamní právo

6

zkouška

2PR404

Právo cenných papírů

6

zkouška

2PR418

Podnikatelská etika a compliance

5

zkouška

2PR406

Spotřebitelské právo

6

zkouška

2PR407

Deliktní právo

5

zkouška

 

Dovolujeme si připomenout, že katedra podnikového a evropského práva vypisuje vybrané předměty podle aktuálně platného vzorového studijného plánu jen v zimním, popř. jen v letním semestru. Zohledněte toto rozdělení předmětů na ZS a LS při registraci předmětů.

Zimní semestr:

2PR402

2PR404

2PR406

Letní semestr:

2PR403

2PR407

2PR401

2PR418