Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Právě vyšla učebnice „ZÁKLADY PRÁVA PRO NEPRÁVNÍKY po rekodifikaci soukromého práva“

Související stránky

 

 

 

Základy práva pro neprávníky
po rekodifikaci soukromého práva
4. aktualizované vydání

Čtvrté přepracované a aktualizované vydání publikace čtivou a
srozumitelnou formou seznamuje čtenáře se základy práva a vývojem právní
filozofie, s hlavními právními pojmy a jejich výkladem (právo, prameny
práva, právní normy, výklad a realizace práva, systém práva, právní poměry,
zákonnost a právní odpovědnost aj.) a také se základní problematikou
státovědy (stát, formy státu, funkce státu apod.), jež s teorií práva úzce
souvisí. Publikace se dále zabývá nejen oblastí hmotného práva, ale i práva
procesního, zejména občanským soudním řízením. Vypuštěna naopak byla
problematika správního a trestního řízení, která je, či bude upravena
v jiných učebních pomůckách. Publikace reaguje na rozsáhlou rekodifikaci
soukromého práva a odpovídá tak platné právní úpravě v České republice.
Publikace je určena především studentům neprávnických vysokých a vyšších
odborných škol, které mají ve svých studijních programech právní disciplíny
zařazeny. Může však sloužit i jiným zájemcům o právnickou problematiku,
včetně potřeb široké veřejnosti.

ISBN: 978-80-7380-551-7
DPC: 320 Kč
Sleva:
Autoři: doc. Spirit a kolektiv

Prioritní prodejní místa:
· Vysoké škola ekonomická v Praze
· Soukromá vysoká škola ekonomických studií
Praha
· Vysoká škola aplikovaného práva Praha
· Metropolitní univerzita Praha
· Vysoká škola obchodní v Praze
· Univerzita Hradec Králové
· Vyšší odborná škola pedagogická a sociální Praha