Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
08. Reklama na alkohol
Úvod k tématu

Reklama na alkoholické nápoje

Reklama na alkoholické nápoje je specificky regulována s ohledem na škodlivost konzumace alkoholu. Není společensky žádoucí, aby reklama měla efekt „nových konzumentů“, spíše se jedná o umožnění určité míry hospodářské soutěže mezi jednotlivými výrobci, a to o konzumenty již „existující“ z jiných než reklamních příčin.

§ 8 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy

Reklama na alkoholické nápoje nesmí:
a) nabádat k nestřídmému užívání alkoholických nápojů anebo záporně či ironicky hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost,
b) být zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména nesmí tyto osoby ani osoby, které jako mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovat při spotřebě alkoholických nápojů nebo nesmí využívat prvky, prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují,
c) spojovat spotřebu alkoholu se zvýšenými výkony nebo být užita v souvislosti s řízením vozidla,
d) vytvářet dojem, že spotřeba alkoholu přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu,
e) tvrdit, že alkohol v nápoji má léčebné vlastnosti nebo povzbuzující nebo uklidňující účinek anebo že je prostředkem řešení osobních problémů,
f) zdůrazňovat obsah alkoholu jako kladnou vlastnost nápoje.

Příkad 8.1


Ukázka legální „pocitové“ reklamy na bourbon.

Příkad 8.2

Podtitul
Ukázka nelegální reklamy, která hanobí a svým způsobem se vysmívá abstinenci a konzumační zdrženlivosti, když uvádí, že život těch, kteří nepijí asi za moc nestojí.

Příkad 8.3


Ukázka nelegální reklamy, která zjevně oslovuje spotřebitele mladší 18 let. (V rámci etické samoregulace reklamy byla tato věková hranice pro oslovování spotřebitelů alkoholických nápojů posunuta na 21 let.)

Příkad 8.4


Ukázka nelegální reklamy, která spojuje spotřebu alkoholického nápoje s lepšími výkony a naznačuje snadnější dosažení společenského a sexuálního úspěchu.

Příkad 8.5


Ukázka nelegální reklamy, která spojuje spotřebu alkoholického v pozitivním slova smyslu s řešením osobních problémů a deklaruje jeho uklidňující účinky.

Příkad 8.6


Ukázka nelegální reklamy, která staví do pozice výhody nápoje jeho vyšší obsah alkoholu.

Příkad 8.7


Ukázka nelegální reklamy, která není zakázána zákonem o regulaci reklamy, ale jejíž zákaz vyplývá z přímo použitelného nařízení ES č. 1924/2006. Toto nařízení zakazuje používat k podpoře prodeje alkoholických nápojů (potravin) tzv. zdravotní tvrzení, která uvádí možný příznivý zdravotní účinek nápoje. Není při tom rozhodné, zda se jedná o tvrzení pravdivé či klamavé. Není společensky žádoucí zvyšovat spotřebu alkoholu ani pravdivými zdravotními benefity, které jsou nesporně vyváženy riziky konzumace alkoholických nápojů, což si spotřebitelé nemusí uvědomovat.

Článek 4 odst. 3 nařízení ES č. 1924/2006:
Na nápojích s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových nesmějí být uváděna zdravotní tvrzení.