Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
14. Vábivá reklama
Úvod k tématu

Vábivá reklama a její principy

Vábivá reklama je specifický typ klamavé reklamy (klamavé obchodní praktiky) kdy obchodník komunikací speciální (výhodné) cenové nabídky vyvolává zájem spotřebitelů o svou nabídku, avšak v takové kvantitativní míře, že zdaleka není schopen pokrýt vyvolanou poptávku.

V některých případech vábivé reklamy je benefitem obchodníka okamžité odprodání nabízeného zboží či služeb (obchodník má klid a volný sklad) v jiných případech to však může být jeho záměrem nalákat do své prodejny mnoho potencionálních spotřebitelů, kteří se poté, co nabídka již není dostupná (je vyprodaná), uspokojí nákupem zboží a služeb za obvyklé ceny, když už vážili cestu do prodejny obchodníka. V prvním případě, jde pouze o neodpovědné a bezohledné jednání obchodníka vůči spotřebiteli a přehlížení jeho zájmů. Ve druhém případě se již jedná o vychytralou psychologickou manipulaci s cílem „trikem“ si zvýšit prodej a odbyt zcela jiného zboží a služeb.

Protože ani jedna z variant není omluvitelná, byla tzv. vábivá reklama ustanovena za vždy klamavou obchodní praktiku a to v této podobě:

Příloha 1. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

Obchodní praktiky jsou vždy považovány za klamavé, pokud podnikatel

d) nabízí ke koupi výrobky nebo služby za určitou cenu, aniž by zveřejnil důvody, na jejichž základě se může domnívat, že nebude sám nebo prostřednictvím jiného podnikatele schopen zajistit dodávku uvedených nebo rovnocenných výrobků nebo služeb za cenu platnou pro dané období a v přiměřeném množství vzhledem k povaze výrobku nebo služby, rozsahu reklamy a nabízené ceny (vábivá reklama).

Ovšem formulace je to záhadná a aplikačně velmi problematická. Obecným cílem tohoto ustanovení je zakázat obchodníkům vyvolávat akční cenovou nabídkou nepřiměřeně velkou poptávku oproti tomu, do jaké míry jsou schopni ji za deklarovaných podmínek vlastně saturovat svou nabídkou.

Protože „odhadnout co vyvolám“ je skutečně obtížné, musí zde být zohledňována určitá přiměřenost, která bude vždy hodnocena subjektivně.

Právní úprava vábivé reklamy poté citlivě ponechává obchodníkovi prostor uvést doplňující informace (zveřejnit důvody), kterými případně koriguje představu spotřebitelů o kvantitativním rozsahu své nabídky, což může racionalizovat míru jinak široce vyvolané poptávky.

Významné pro vábivou reklamu – a obecně i pro legální akční nabídky – je nutnost uvedení (konkretizace) období, ve kterém platí zvýhodněná cena. Období však není vždy nutné uvádět časovým intervalem dní vymezených OD – DO. Období lze dostatečně přesně specifikovat i jiným způsobem vyjádření, jako například: vánoční sleva; sleva po dobu letních prázdnin apod.

Příkad 14.1


Reklama uvedená v periodickém tisku je způsobilá vždy vyvolat širokou poptávku, obzvláště, pokud nabízená cenová sleva je skutečně výrazná. Tímto způsobem propagovat cenové zvýhodnění několika jednotek nebo i pouhých desítek kusů výrobků je vábivou reklamou, pokud obchodník do takové inzerce neuvede kolik kusů za takových podmínek nabízí.

To, zda je ukázka vábivou či není vábivou reklamou (je legální akční nabídkou) tedy přímo odvisí od počtu postelí BELLA, které obchodník za danou cenu nabídne na trhu spotřebitelům. Určit konkrétní číslo je však obtížné, protože bude vždy odlišné podle typu nabízeného zboží vzhledem k jeho běžnému obratu (běžné poptávce).

Bude tedy určitě rozdíl ve správní úvaze dozorového orgánu, kolik kusů postelí BELLA měl obchodník při takto provedené reklamě minimálně za daných podmínek nabídnout na trhu, aby se nejednalo o vábivou reklamu, a tím, kdyby propagovaným výrobkem nebyla postel, ale třeba velké balení mražených kuřecích řízků.

Příkad 14.2


Obdoba prvního příkladu, kdy si je obchodník vědom, že tištěnou inzercí a výraznou cenovou slevou by mohl vyvolat nepřiměřeně velkou poptávku, kterou ve velkém rozsahu svou nabídkou neuspokojí. Proto obchodník odpovědně korigoval uvedené informace, čímž korektně a přiměřeně informoval spotřebitele o rozsahu své nabídky. V podstatě obchodník naznačil, že postele BELLA mohou být vyprodány již první den a dožadovat se této nabídky poslední den uvedeného období může být zcela zbytečné. Je v možnostech spotřebitele odhadnout z takto uvedených informací, jaké má za konkrétních okolností šance na získání zvýhodněné cenové nabídky.

Příkad 14.3


Text: „Akce trvá do vyprodání zásob“, je dnes široce používán. Pokud se logicky zamyslíme, tak toto sdělení neposkytuje průměrnému spotřebiteli vůbec žádnou užitečnou informaci, kterou by již předtím nevěděl nebo si ji nemohl snadno dovodit.

Akční nabídky cen trvají zcela obligátně buď po určité uvedené období, nebo do vyprodání zásob, kterými obchodník k tomuto účelu disponuje. Přitom i v určitém období je možné vyprodat zásoby dříve.

Toto tvrzení, které rozhodně neřeší legálnost obchodní praktiky, však své určité odůvodnění má. Obchodníci správně tvrdí, že je obtížné dodržet při akčních nabídkách přesně uvedené období slev (od – do), když zájem spotřebitelů je variabilní a může překonat očekávání obchodníka. Akční nabídka může být vyprodána dříve než skončí příslušné období, které má obchodník povinnost specifikovat. V takovém případě by obchodník měl mít dále povinnost dodržet svůj závazek, zboží doobjednat (za již možná výrazně horších podmínek) a prodávat jej spotřebitelům s malým ziskem nebo případně i se ztrátou.

Na jedné straně můžeme říci, že to je problém obchodníka. Když profesionál neumí odhadnout důsledky své reklamy, nemá ji v této podobě provádět. Naopak, rozhodně snadno lze uvedené období akční nabídky prodlužovat, pokud v prvním období obchodník ještě vše úspěšně nevyprodal. Argumentace obchodníků jsou v tomto ohledu skutečně účelové a zpochybnitelné.

Jsou zpochybnitelné o to více, že zákon připouští a každý obchodník má možnost optimalizovat očekávání spotřebitelů informací užitečnou a přínosnou – uvedením objemu (počtu) svých skladových zásob, které do akční nabídky vkládá.

Tvrzení „Akce trvá do vyprodání zásob“ je tedy výhradně alibistické a jeho uvedení by nemělo mít na posuzování legálnosti či nelegálnosti obchodní praktiky a reklamy vůbec žádný vliv.