Dokumenty

Zákon o regulaci reklamy 40/1995 Sb. ve znění 2008

Zákon o provozování rozhlasového a telvizního vysílání 231/2001 Sb.

Zákon o adtiovizuálních službách 132/2010 Sb.

Zákon o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. ve znění 2008

Směrnice ES 2006-114 Klamavá a srovnávací reklama

Směrnice ES 2001-83 Léčiva 11-12

Směrnice ES 2005-29 Klamavé praktiky


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague