O projektu

Projekt demonstrativní atlas nelegální reklamy a nekalých obchodních praktik vznikl jako grantový projekt z podpory Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT.

Jeho cílem je vytvořit interaktivní studijní pomůcku k výuce předmětů vyučovaných v těchto předmětech Katedry podnikového a evropského práva a Katedry obchodního
podnikání a komerčních komunikací:

– 2PR403 Soutěžní a reklamní právo (povinný předmět hlavní specializace)
– 2PR406 Spotřebitelské právo (povinný předmět hlavní specializace)
– 2PR503 Reklamní a soutěžní právo (povinný předmět vedlejší specializace)…¨

Atlas je však univerzálně využitelný také pro základní výuku této problematiky na jiných vysokých nebo středních školách.