Státní zkouška

Státní zkouška z vedlejší specializace Právo v podnikání se skládá z okruhů zahrnutých do kurzu 2PR501 a vybraných okruhů zbývajících povinných předmětů.

Katedra podnikového a evropského práva nabízí i možnost zpracovat diplomovou práci z problematiky přednášených předmětů.