Státní zkouška

Státní zkouška se skládá z okruhů zahrnutých do předmětu 2PR501 a vybraných okruhů zbývajících  povinných předmětů.

Katedra nabízí i možnost zpracovat diplomovou práci z problematiky přednášených předmětů.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague