Požadavky na absolvování

Povinné předměty (sPRA) – 30 kreditů

Ident

Název předmětu

Přímá výuka

ECTS kreditů

2PR501

Obchodní právo

2/2

8

2PR502

Pracovní právo v řízení podniku

4/0

5

2PR503

Reklamní a soutěžní právo

4/0

6

2PR504

Právo duševního vlastnictví a informačních technologií

4/0

5

2PR505

Právo cenných papírů

4/0

6

Dovolujeme si připomenout, že katedra podnikového a evropského práva vypisuje vybrané předměty podle aktuálně platného vzorového studijného plánu jen v zimním, popř. jen v letním semestru. Zohledněte toto rozdělení předmětů na ZS a LS při registraci předmětů.

Zimní semestr:

2PR501
2PR504
2PR505

Letní semestr:

2PR503