Vypisování předmětů bakalářského studia dle vzorového studijního plánu

Milí studenti,

počínaje školním rokem 2016/2017 budou vypisovány předměty bakalářského studia zajišťované naší katedrou jen v zimním semestru, popř. jen v letním semestru, v závislosti na jejich zařazení ve vzorovém studijním plánu oboru Podnikání a právo. Zohledněte proto prosím  tuto skutečnost při plánování registrací kurzů. Změna se týká následujících předmětů:

2PR201 Mezinárodní a evropské právo (jen ZS)

2PR204 Právo sociálního zabezpečení (jen LS)

2PR202 Veřejné právo (jen LS)

2PR301 Obchodní a hospodářské právo (jen ZS)

2PR302 Soukromé právo (jen LS)

S případnými dotazy týkajícími se uvedeného opatření se neváhejte obrátit na sekretariát katedry.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague