Doktorské studium | Obor Obchodní a mezinárodní hospodářské právo

S potěšením oznamujeme, že dne 14. 5. 2020 schválila Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství svým rozhodnutím udělení akreditace našemu doktorskému studijnímu programu Obchodní a mezinárodní hospodářské právo na dobu dalších deseti let. Úplné znění tohoto rozhodnutí přikládáme zde.

 

Vyberte si z nabídky níže: