Pro zájemce o studium

Jeden obor. Nespočet uplatnění.

Přidejte se k nám! Navazující magisterský studijní program „Podnikání a právo“ na KPEP FMV VŠE v Praze je skvělou volbou pro vaši profesní budoucnost. Více o tomto programu je k dispozici např. na fakultním webu zde, u kteréhokoli z našich vyučujících (jejich přehled je vám k dispozici zde) a samozřejmě i níže na těchto stránkách! Vzorový studijní plán jsme pro vás pak připravili zde.

 

Na jaké kurzy se u nás můžete těšit?

Ing. Lucie Andreisová, Ph.D., odborná asistentka katedry a ředitelka právního oddělení ve společnosti Tesco Stores Czech (pro oblast compliance & etiky v regionu střední Evropy)

Jedním z povinných kurzů v rámci našeho navazujícího magisterského studijního programu Podnikání a právo je i kurz 2PR418 Podnikatelská etika a compliance. Základní představení tohoto kurzu pro vás jeho garantka připravila ve videu níže.

 

Příběhy a zpětná ohlédnutí našich studentů a absolventů

Ing. Lucie Šálková, compliance specialistka ve společnosti Česká pojišťovna (absolventka oboru Podnikání a právo na KPEP FMV VŠE v Praze)

Ing. Lucie Šálková úspěšně absolvovala náš navazující magisterský studijní program Podnikání a právo v roce 2019. Jak studium a výuku v rámci tohoto programu hodnotí? Jaké je její současné profesní uplatnění? A na jaké momenty dnes nejraději vzpomíná? Více se dozvíte ve videu níže.

 

JUDr. Milan Vrba, Ph.D., advokát a student navazujícího magisterského studijního programu Podnikání a právo na KPEP FMV VŠE v Praze (moderuje doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D., členka katedry)

JUDr. Milan Vrba, Ph.D. je aktuálně studentem navazujícího magisterského studijního programu Podnikání a právo. Co ho ke studiu tohoto programu po úspěšném absolvování práv vedlo? Jak je studium skloubitelné s výkonem advokacie? A jaké další informace byste měli mít? Více se dozvíte ve videu níže.

 

Ing. Lukáš Répal, provozní ředitel ve společnosti Accolade (absolvent oboru Podnikání a právo na KPEP FMV VŠE v Praze)

Ing. Kateřina Pařezová, Purchasing & Sales manažerka ve společnosti Extrim S.P.R.L. (absolventka oboru Podnikání a právo na KPEP FMV VŠE v Praze)

Ing. Anna Raiskupová, IS Business Partner ve společnosti Plzeňský Prazdroj a.s. – Asahi Breweries Europe Group (absolventka oboru Podnikání a právo na KPEP FMV VŠE v Praze)