Exekutivní vzdělávání: Příprava na kariéru v institucích EU

Inovativní kurz je určen pro absolventy vysokých škol, případně studenty posledního ročníku magisterského studia, kteří hodlají rozvíjet svou kariéru v institucích EU.

Kurz je koncipován jako příprava na výběrová řízení na pozice do institucí EU, které organizuje úřad EPSO (European Personnel Selection Office) na pozice generalistů (AD Generalists) i specialistů (AD Specialists). Kurz je komplementární k přípravnému kurzu organizovanému Univerzitou Karlovou v Praze. Každý kurz je rozdělen na dva moduly. Oba kurzy (kurz UK a kurz VŠE) dohromady tvoří komplexní přípravu, na základě které budou uchazeči připraveni na výběrová řízení na cestě za kariérou v EU.

Smyslem kurzu je posílit postavení Čechů v institucích EU, kde jsou v současné době podreprezentováni.

Cílem kurzu je připravit účastníky na výběrová řízení tak, aby získali zajímavou pracovní pozici v institucích EU. Absolvent kurzu bude připraven na jednotlivé fáze výběrového řízení a bude seznámen s metodami, které vedou k úspěchu ve výběrovém řízení. Účastníci budou simulovat jednotlivé stupně výběrového řízení v menších skupinkách a získají personalizovanou zpětnou vazbu na své výkony. Rovněž se seznámí s právním postavením úředníků EU podle služebního řádu a kariérními příležitostmi v institucích EU. Předmět klade důraz na rozvoj tzv. měkkých dovedností (soft skills). Tento kurz se zaměřuje zejména na tzv. computer based tests (CBT) a assessment center.

S ohledem na dva typy výběrových řízení (generalista a specialista) je kurz určený absolventům vysokých škol z různých oborů. Všeobecná výběrová řízená (generalist) jsou přístupná všem absolventům VŠ (výhodou je studium oboru spojených s EU). U specializovaných pozic jsou zváni technologičtí specialisté (IT, kybernetika, datová analytika), absolventi přírodních věd (energetika, životní prostředí a klima), kreativní disciplíny (digitální tvorba obsahu, sociální sítě), absolventi společenských věd (právo, politologie), ekonomie a financí či jazykových disciplín (všechny úřední jazyky EU).

Pro asistentské pozice není vyžadováno vysokoškolské vzdělání, nezbytná je však dostatečná praxe v oboru.

Co získá absolvent kurzu?

 1. Úspěšný absolvent získá především orientaci ve služebním řádu EU, systému výběrových řízeních a fungování institucí EU.

 2. Zdokonalí své analytické schopnosti a problem-solving nezbytné pro testy kompetencí.

 3. Zdokonalí svůj ústní i písemný projev v oblasti témat souvisejících s EU, což je vstupenkou pro kariéru v EU.

 4. Prohloubí své dovednosti v oblasti práce v týmu či práce pod časovým tlakem.

 5. Získá individualizovanou zpětnou vazbu a rady od odborníků na danou problematiku.

Projekt komplexní přípravy Čechů na kariéru v Evropské unii

Komplexní příprava je zajištěna na bázi spolupráce Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické v Praze. Příprava je rozdělena na 4 moduly.

Tento kurz garantovaný VŠE obsahuje dva moduly (viz níže II a IV) – z celkových čtyř modulů.

 1. Evropská unie, instituce, lidé a příležitosti v EU: Jak začít s kariérou v EU? (UK)
 2. Kompetence a jejich testování v EU: Jak se správně připravit? (VŠE)
 3. Komunikační a prezentační dovednosti uchazeče: Jak vystoupit z řady? (UK)
 4. Případová studie, pohovor a lobování v institucích EU: Jak získat práci? (VŠE)

(moduly II a IV)

Rozdíly v jednotlivých typech pracovních příležitostí: smluvní zaměstnanci, dočasní zaměstnanci, úředníci, vyslaní národní experti a právní postavení úředníků EU podle služebního řádu.

Testování kompetencí jako filtrace uchazečů: verbální uvažování, numerické uvažování, abstraktní uvažování (komplexní metodická příprava na typy otázek, zkušební test v reálných podmínkách a zpětná vazba).

Case study a jak na ni: návod jak správně zpracovat case study k tématu, o kterém jsme dosud neslyšeli, psaní zkušební případové studie, peer-review a zpětná vazba.

Assessment centre jako horká fáze výborového řízení: simulace online hodnotícího centra s návodem od expertů, jak zaujmout hodnotitele, jak vhodně vystupovat během skupinového úkolu.

Jak fungují rezervní seznamy a jak získat nabídku práce. Strategie lobování po výběrovém řízení.

V souladu s formou výběrových řízení je kurz organizován online pomocí kombinace video-přednášek, podcastů, webinářů, online Q&A setkání, studijních materiálů a cvičných testů se zpětnou vazbou. Kurz simuluje skutečné fáze výběrových řízení.

Kurz bude probíhat komplementárně s kurzem pořádaným UK od 20. února 2023 do 31. května 2023.

Většina kurzů je flexibilní a uchazeč si může plnění kurzů časově uzpůsobit vlastním časovým možnostem. Celý kurz je v anglickém jazyce.

V pilotním režimu bude kapacita kurzu v letním semestru 2022/2023 omezena na max. 50 účastníků. Cena kurzu je 5000 Kč za dva moduly (vyučované na VŠE).

Číslo účtu úhrady: 1828782/0800 a jako variabilní symbol: 207042. Kurzovné je třeba uhradit až po potvrzení Vaší registrace.

Do kurzu se můžete registrovat zde: https://cesidoeu.cz/

 

Kontakt

doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.

doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.

Garantka kurzu a vedoucí Katedry podnikového a evropského práva FMV VŠE v Praze
e-mail: nicole.grmelova@vse.cz

Doc. Nicole Grmelová působila na pozici interního právníka-lingvisty v Evropském parlamentu v Bruselu v letech 2004 až 2008, následně působila jako externí právník-lingvista u Soudního dvora EU v Lucemburku na základě rámcové smlouvy. Je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze a Právnické fakulty Universidad de Sevilla (Španělsko). Na VŠE v Praze učí přípravný kurz na úřednické testy do EU od roku 2016. Absolvovala školení pro lektory EPSO testů pořádané Diplomatickou akademií Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Studenti přípravného kurzu oceňují zejména individualizovanou zpětnou vazbu, kterou dostávají ve vztahu k testování jednotlivých fází výběrového řízení stejně jako sdílení zákulisních informací ze života v Bruselu.

 • Autor: KPEP
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: