Profil katedry

Na Katedře podnikového a evropského práva (KPEP) působí v současné době 13 pedagogů, z toho 2 profesoři, 4 docenti a 7 vyučujících s titulem Ph.D.

Vedoucí katedry je od 1. ledna 2021 doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D., která převzala pomyslnou pochodeň od svého předchůdce, doc. JUDr. Zbyňka Švarc, Ph.D. na zasedání katedry v prosinci 2020 (viz foto níže).

Mise Katedry podnikového a evropského práva se neomezuje na to, aby se absolventi dokázali orientovat ve spleti závazných právních předpisů regulující podnikatelské prostředí v České republice a v Evropské unii, ale aby ve své podnikatelské praxi také zohledňovali etické kodexy a koncept udržitelného rozvoje. Získané vědomosti z oblasti právní regulace podnikatelského prostředí absolventi dokážou zúročit ve svých manažerských rozhodnutích v praxi.

Absolventi navazujícího magisterského programu Podnikání a právo se v praxi uplatňují zejména jako odborníci pro compliance, působí na různých pozicích v korporátní praxi, včetně podnikových právníků. Platy absolventů tohoto oboru (PP) jsou poměrně atraktivní, jak ukazuje tabulka níže.

Kromě hlavní specializace navazujícího magisterského programu Podnikání a právo nabízí katedra také anglickou vedlejší specializaci Compliance, Risk and Governance (2CG – bližší informace jsou k dispozici zde) a v presenční i kombinované formě rovněž možnost doktorského studia programu Obchodní a mezinárodního hospodářské právo (bližší informace jsou k dispozici zde).

Aktuální informace z dění katedry naleznete také na našem Facebooku zde.