Spolupráce s praxí

Řada členů katedry vykonává vlastní advokátní praxi anebo praxi podnikového právníka, což pedagogům umožňuje podělit se se studenty se skutečnými případovými studiemi a diskutovat o možnostech jejich praktického řešení.

Ve vztahu ke státní správě se někteří vyučující (prof. Dědič a prof. Marková) podílejí na přípravě legislativního procesu ČR jako členové legislativní rady vlády. Doc. Grmelová spolupracuje s Diplomatickou akademií MZV ČR při realizaci strategie ČR směřující k přípravě zájemců o výběrová řízení v orgánech a institucích EU. Pro Diplomatickou akademii napsala také příručku „Průvodce labyrintem výběrových řízení do institucí EU“, která je dostupná zde.

Spolupráce s praxí se promítá také do účasti odborníků v přímé výuce v kurzech zajišťovaných katedrou práva. Jedná se např. o úředníky Evropské komise, úředníky Ministerstva průmyslu a obchodu a podnikové manažery specializované na oblast etiky a compliance.

Členové katedry také poskytují poradenství podnikatelům a zástupcům obcí při získávání evropských dotací.