Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
 

Katedra podnikového a evropského práva (KPEP) vznikla 1. ledna 2003 sloučením dvou kateder, a to Katedry práva a Katedry mezinárodního a evropského obchodního práva. V současné době má katedra 14 pedagogů, z toho jsou 3 profesoři, 4 docenti a 9 pedagogů  získalo titul CSc. nebo titul Ph.D.

Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: Katedra podnikového a evropského práva
VŠE v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 095 227

Výuka kurzu 2PR204 Právo sociálního zabezpečení v ZS 2018/2019

Vážení studenti,

chtěli bychom Vás upozornit na to, že z organizačních důvodů bude v příštím akademickém roce 2018/2019 kurz

2PR204 Právo sociálního zabezpečení

vypisován v zimním semestru, nikoliv v letním semestru podle současného vzorového studijního plánu.

Prosíme Vás proto o zohlednění této skutečnosti při plánování zapisovaných předmětů v nadcházejícím akademickém roce.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hodně úspěchů v dalším studiu.

Obhajoby kvalifikačních prací - SRPEN - ZÁŘÍ 2018

OBHAJOBY BAKALÁŘSKÝCH/DIPLOMOVÝCH PRACÍ SRPEN – ZÁŘÍ 2018

BAKALÁŘSKÁ I DIPLOMOVÁ PRÁCE SE ODEVZDÁVÁ DO InSIS DO 29. 6. 2018

2 VYTIŠTĚNÉ A SVÁZANÉ VERZE SE ODEVZDÁVAJÍ NA SEKRETARIÁT KATEDRY DO 2. 7. 2018 DO 11:30 hod.

PŘI ODEVZDÁNÍ JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT POTVRZENÍ O KONEČNÉM VLOŽENÍ PRÁCE DO InSIS S DATUM VLOŽENÍ, tj. datum musí být nejpozději 29. 6. 2018 23:59 h.

(NEJLEPŠÍ JE VYTISKNOUT EMAIL, KTERÝ PŘIJDE STUDENTOVI PO VLOŽENÍ PRÁCE DO InSIS!!!)

BEZ POTVRZENÍ NEBUDE PRÁCE PŘIJATA!!!