Obsah státní zkoušky

Magisterské studium v oboru Podnikání a právo je ukončeno:

 • Úspěšným složením státní závěrečné zkoušky z Ekonomie a mezinárodní ekonomie, která se skládá z těchto předmětů:
  • 3MI403 Mikroekonomie;
  • 3MI404 Makroekonomie nebo 5EN205 Makroekonomie I.; a
  • 2SE405 Mezinárodní ekonomie II.
 • Úspěšným složením státní závěrečné zkoušky z oboru Podnikání a právo, která se skládá z těchto předmětů:
  • 2PR401 Srovnávací a evropské obchodní právo;
  • 2PR402 Právo duševního vlastnictví a informačních technologií;
  • 2PR403 Soutěžní reklamní právo; a
  • 2PR404 Právo cenných papírů.
 • Úspěšným složením státní závěrečné zkoušky z vedlejší specializace.
 • Obhajobou diplomové práce.