Termíny

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Program

Související stránky

Pátek 4. 11. 2016 (místnost č. 210 RB):

08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 09:30 Zahájení konference a úvodní slovo
Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.
Vedoucí Katedry podnikového a evropského práva FMV VŠE v Praze
09:30 – 12:00 Dopolední sekce

Mgr. Andrea Ševčíková, Mgr. Andrea Peleščáková, Mgr. Denisa Maková
Porovnanie založenia a vzniku spoločnosti s ručením obmedzeným v zmysle právnej úpravy Slovenskej republiky a jej adekvátov v Českej republike, Rakúsku a Maďarsku

JUDr. Dušan Holub, Ph.D.
Zákaz reťazenia spoločností s ručením obmedzeným

Mgr. Monika Škrovánková, Mgr. Tomáš Šilhánek
Nový druh obchodnej spoločnosti na Slovensku – jednoduchá spoločnosť na akcie

Mgr. Bc. Tomáš Střeleček
Podnikání se svěřenskými fondy a s obchodními korporacemi

JUDr. Patrik Masaryk
Komparácia podnikania prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným v Slovenskej a Českej republike v kontexte legislatívnych zmien súkromného práva

JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D., LL.M.
Srovnání právní úpravy podání v českém OSŘ a slovenském CSP

JUDr. Jan Přib
Mimosoudní způsoby řešení obchodních sporů v České republice

JUDr. Mária Veterníková, Ph.D.
Osobní bankrot v slovenskej právnej úprave

Mgr. Eduard Belšán
Problémy šikanozních návrhů insolvenčních

12:00 – 13:00 Přestávka na oběd
13:00 – 15:30 Odpolední sekce

Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.
Sdílená ekonomika a podnikání

Mgr. Lucia Juhásová
Právo ako prostriedok obmedzujúci podnikanie

Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA, Ing. Lucie Andreisová
Filozofické předpoklady pro pochopení vybraných aspektů civilní odpovědnosti vrcholového managementu

Mgr. Iveta Chadimová
Ochrana spotřebitele jako nutný předpoklad funkčního trhu

JUDr. Ing. Ondrej Blažo, Ph.D.
Charakter pokút za kartely na Slovensku

Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
Ochrana pověsti právnické osoby a svoboda projevu v rámci „zpravodajství“

Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
Jaká má být odměna za podnikový vynález?

Ing. Roman Landgráf
Předvídatelnost versus „spravedlnost“ daňového práva (… aneb nejistota aplikace daňového práva deformuje podnikatelské prostředí)

Ing. Jitka Kuchynková
Elektronická evidence tržeb – nový nástroj v boji proti daňovým únikům

15:30 – 16:00 Přestávka na kávu
16:00 – 17:30 Závěrečná sekce

JUDr. Hana Kováčiková, Ph.D.
Vplyv európskeho práva na verejné obstarávanie v SR

Mgr. et Mgr. Luboš Mazanec
Činnost centrálního depozitáře ve světle současného práva EU

Mgr. Ilona Kostadinovová
Důchodový věk v České republice a v zemích Evropské unie. Aktuální problematika zastropování důchodového věku v ČR v roce 2016

Elmira Lyapina, LL.M.
The EU gas regulations and its influence on the national legislation of the Czech Republic

Mgr. Jitka Savin
Innovation principle and its impact on Single Market regulation

17:30 Ukončení konference

Organizátoři konference si vyhrazují právo na případné úpravy programu.