Program

Program X. ročníku Jubilejní mezinárodní vědecké konference Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie

Pátek 9. 11. 2018:

08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 09:30 Zahájení konference a úvodní slovo
09:30 – 12:00 Jednání (v sekcích)
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 15:30 Jednání (v sekcích)
15:30 – 16:00 Přestávka
16:00 – 17:30 Jednání (v sekcích) a ukončení konference

Organizátoři konference si vyhrazují právo na případné úpravy programu. Zaměření jednotlivých odborných sekcí bude upřesněno v závislosti na tématech zaslaných příspěvků. Příkladem může být: (i) Aktuální právní otázky v podnikání, (ii) Občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích – zkušenosti s jejich aplikací, (iii) Právo EU a jeho vliv na vnitrostátní právo členských zemí, (iv) Ochrana spotřebitele v nové právní úpravě aj.