Archiv rubriky: Aktuality

„Právo v podnikání – praktický seminář“ vyučován pouze v zimním semestru.

 Od ZS2018/2019 bude kurz „Právo v podnikání – praktický seminář“ vyučován pouze v zimním semestru. Prosíme proto studenty, aby tuto skutečnost zohlednili při plánování rozdělení zapisovaných kurzů napříč semestry.  

2PR415 Real Estate Finance and Law

The Department of Business and European Laws offers a course on Real Estate Finance and Law (2PR415) for which you can register in InSIS. The course will be taught between  29. 10 – 31. 10. 2018 NB 457 (New Building). Here are some details on the course and the course instructor: “Investing in Real Estate: Why (not)?” […]

Výuka kurzu 2PR204 Právo sociálního zabezpečení v ZS 2018/2019

Vážení studenti, chtěli bychom Vás upozornit na to, že z organizačních důvodů bude v příštím akademickém roce 2018/2019 kurz 2PR204 Právo sociálního zabezpečení vypisován v zimním semestru, nikoliv v letním semestru podle současného vzorového studijního plánu. Prosíme Vás proto o zohlednění této skutečnosti při plánování zapisovaných předmětů v nadcházejícím akademickém roce. Děkujeme za pochopení a přejeme […]

UPOZORNĚNÍ – nová učebnice „Základy soukromého práva v příkladech“

KPEP upozorňuje, že právě vyšla nová studijní pomůcka „Základy soukromého práva v příkladech„. Info o akci při nákupu zde.

Obhajoby kvalifikačních prací – SRPEN – ZÁŘÍ 2018

OBHAJOBY BAKALÁŘSKÝCH/DIPLOMOVÝCH PRACÍ SRPEN – ZÁŘÍ 2018 2 VYTIŠTĚNÉ A SVÁZANÉ VERZE SE ODEVZDÁVAJÍ NA SEKRETARIÁT KATEDRY DO 29. 6. 2018 DO 11:30 hod. PŘI ODEVZDÁNÍ JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT POTVRZENÍ O KONEČNÉM VLOŽENÍ PRÁCE DO InSIS. (NEJLEPŠÍ JE VYTISKNOUT EMAIL, KTERÝ PŘIJDE STUDENTOVI PO VLOŽENÍ PRÁCE DO InSIS!!!) BEZ POTVRZENÍ NEBUDE PRÁCE PŘIJATA!!!      

2PR313 Soutěžní právo EU a soutěžní ekonomie – anglicky

UNIVERSITY OF ECONOMICS, PRAGUE Academic year 2017/2018 Summer semester   EU COMPETITION LAW & ANTITRUST ECONOMICS ONE–WEEK COURSE (3 Credits), APRIL 2018 ————————————————————————- Dr. Jiri Kindl, Ph.D. M.Jur. (Oxford) Mgr. Michael Mikulik, LL.M. (Cambridge)   In the summer semester of 2018 a one-week course (3 credits) on „EU COMPETITION LAW & ANTITRUST ECONOMICS” starting in […]

Podnikatelská etika a compliance za Právo kapitálového trhu

Od letního semestru 2016/2017 nahradí stávající předmět 2PR405 Právo kapitálového trhu nový kurz, a to 2PR418 Podnikatelská etika a compliance.

Vypisování předmětů bakalářského studia dle vzorového studijního plánu

Milí studenti, počínaje školním rokem 2016/2017 budou vypisovány předměty bakalářského studia zajišťované naší katedrou jen v zimním semestru, popř. jen v letním semestru, v závislosti na jejich zařazení ve vzorovém studijním plánu oboru Podnikání a právo. Zohledněte proto prosím  tuto skutečnost při plánování registrací kurzů. Změna se týká následujících předmětů: 2PR201 Mezinárodní a evropské právo (jen […]

Právě vyšla učebnice „ZÁKLADY PRÁVA PRO NEPRÁVNÍKY po rekodifikaci soukromého práva“

      Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva 4. aktualizované vydání Čtvrté přepracované a aktualizované vydání publikace čtivou a srozumitelnou formou seznamuje čtenáře se základy práva a vývojem právní filozofie, s hlavními právními pojmy a jejich výkladem (právo, prameny práva, právní normy, výklad a realizace práva, systém práva, právní poměry, zákonnost a […]

Okruhy otázek ke státní zkoušce MO1_2 Mezinárodní obchod a mezinárodní ekonomie (ČÁST III.-PRÁVO)

Okruhy KE STÁTNÍ ZKOUŠCE z práva – ČÁST III. – MO1_2 MEZINÁRODNÍ OBCHOD A MEZINÁRODNÍ EKONOMIE OKRUHY JSOU PLATNÉ OD 1. 1. 2015 1. Právní úprava mezinárodního obchodu. Vztah mezinárodního práva, práva EU a vnitrostátní právní úpravy. 2. Mezinárodní právo soukromé a procesní – pojem, předmět, prameny. Rozhodné právo. Kolizní normy pro osobní, věcná a […]