KPEP přijme pomocné věděcké síly

Katedra podnikového a evropského práva přijme pomocné vědecké síly
Katedra podnikového a evropského práva přijme z řad studentů pomocné vědecké síly. „Pracovní náplň“ bude spočívat zejména v rešerších odborné literatury, editaci odborných článků v angličtině, PR katedry (propagace činnosti katedry na sociálních sítích). Odměna za semestr činí 4000 Kč ve formě stipendia. Zájemci mohou zasílat své přihlášky emailem na sekretariát katedry: margita.kinclova@vse.cz do konce září 2021. Těšíme se na budoucí spolupráci!