Rozhodnutí o udělení akreditace (navazující magisterské studium)

S potěšením oznamujeme, že dne 21. 11. 2019 schválila Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství svým rozhodnutím udělení akreditace našemu navazujícímu magisterskému studijnímu programu Podnikání a právo na dobu dalších deseti let. Úplné znění tohoto rozhodnutí přikládáme zde.