Výuka předmětů 2. ročníku bakalářského studia Podnikání a právo

Výuka předmětů 2. ročníku bakalářského studia Podnikání a právo:

  • Pokud studenti studují předměty 2PR201, 2PR203 a 2PR204 mimo studijní plán a v tomto semestru (ZS 2019/2020) si je nezapsali, musí počítat s tím, že v příštím akademickém roce už předměty vypisovány nebudou. Jejich absolvování budou muset řešit individuálně.
  • To samé se týká i předmětu 2PR202, který se vypisuje pouze v letním semestru. Tzn. v letním semestru 2019/2020 se bude tento předmět vypisovat naposledy.

Děkujeme za pochopení a přejeme vám hodně úspěchů v dalším studiu!

KPEP FMV VŠE v Praze