Obsah státní bakalářské zkoušky

Bakalářské studium v oboru Podnikání a právo je ukončeno:

  • Státní bakalářskou zkouškou z předmětů:
    • 2PR301 Obchodní a hospodářské právo;
    • 2PR302 Soukromé právo.
  • Obhajobou bakalářské práce.