Program konference

Program konference bude sestaven jejím mezinárodním vědeckým výborem po uplynutí lhůty pro podávání přihlášek (30. 9. 2019). Počátkem října tedy bude k dispozici v této části stránek.

Zde se můžete pro inspiraci podívat na program jubilejního ročníku mezinárodní vědecké konference z roku 2018.

 

Kontakt: konference-pravo@vse.cz