Program konference

Pátek 8. listopadu 2019 (Rajská budova VŠE v Praze)

REGISTRACE účastníků konference bude probíhat mezi 09:00 a 09:30 v předsálí RB 211.

Dopolední jednání v plénu

09:00 – 09:30 REGISTRACE RB 211
09:30 – 09:40 doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. Zahájení a úvodní slovo
09:40 – 10:00 Ing. Mgr. Eliška Kačírková, Ph.D. Pracovní právo jako nástroj zvyšování zaměstnanosti
10:00 – 10:20 JUDr. Ing. Sandra Brožová, Ph.D., LL.M. Mediace jako způsob řešení mezinárodních sporů
10:20 – 10:40 Mgr. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Tři roky zkušeností s dalším novým zákonem o zadávání veřejných zakázek
10:40 – 11:00 Mgr. Ludvík Kostelanský Prolomení povinnosti mlčenlivosti správce daně vůči orgánům činným v trestním řízení ohledně trestného činu poškození věřitele
11:00 – 11:15 COFFEE BREAK
11:15 – 11:35 JUDr. Miloš Maďar, Ph.D. LL.M. Opodstatnenosť trestného práva v podnikaní alias princíp ultima ratio v trestnom práve
11:35 – 11:55 JUDr. Lenka Vačoková, Ph.D. Zmeny právnej úpravy spoločnosti s ručením obmedzeným pro futuro
11:55 – 12:15 Ing. Mgr. Klára Vítková Nový institut preventivní restrukturalizace a inspirace zahraničními úpravami
12:15 – 12:20 doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. Uzavření dopolední sekce a přesun na coffee-break
12:20 – 13:00 COFFEE BREAK (občerstvení)

 

Odpolední jednání v sekcích

SEKCE A | Anglický jazyk: moderuje doc. Tomáš Gongol, Ph.D. RB 103
13:00 – 13:20 Julia Radanova, attorney at law Measuring the best interest of a child – an ever increasing challenge before judges, lawyers and mediators
13:20 – 13:40 Mg. iur. Kristine Neimane The importance of efficiency of civil litigation and some problematic aspects between the Commercial law and the Civil procedural law regulation in the Republic of Latvia
13:40 – 14:00 Mgr. Jan Petr Whistleblower protection in view of the new „Whistleblower
Directive“
14:00 – 14:15 COFFEE BREAK
14:15 – 14:35 Mgr. Ing. Tereza Vaňkátová Veřejnoprávní čí soukromoprávní uplatňování soutěžního práva: výzkum veřejnosti v ČR
14:35 – 14:55 Ing. Lucie Andreisová, Ph.D. General Data Protection Regulation and Cooperation with Third Parties
14:55 – 15:15 Mgr. Vladimír Šarapaev Veřejnoprávní aspekty poskytování přepravních služeb v modelu sharing economy
15:15 – 15:35 doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D. Can water be traded freely or is it part of national heritage under EU law?
15:35 – 15:55 JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D. Známý věřitel

 

SEKCE B | Český jazyk: moderuje doc. JUDr. Jiřina Hásová, Ph.D. RB 104
13:00 – 13:40 prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Řešení sporů o zaměstnanecké vynálezy a vybrané judikáty v ČR a SRN
13:40 – 14:00 JUDr. Ing. Martin Winkler, Ph.D. Delegovaný dohľad nad finančným sprostredkovaním v Slovenskej republike
14:00 – 14:15 COFFEE BREAK
14:15 – 14:40 Mgr. Matěj Řepka Vliv liberalizace sektoru energetiky na soutěžitele a vzájemný vztah regulačních předpisů a pravidel soutěžního práva
14:40 – 15:05 Ing. Mgr. Miroslava Sedláčková Možný či nemožný střet zájmů ve veřejných zakázkách
15:05 – 15:30 JUDr. Michal Pospíšil, Ph.D., LL.M. Generální klauzule nekalé soutěže v běhu času
15:30 – 15:55 Jan Škrabka, M.A., M.Sc. Evropská úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

 

PoznámkaOrganizátoři konference si vyhrazují právo na případné (dodatečné) změny a úpravy programu.

 

Kontakt: konference-pravo@vse.cz