Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
07. Reklama na tabákové výrobky
Úvod k tématu

Reklama na tabákové výrobky

Reklama na tabákové výrobky je mediálně citlivou oblastí regulace reklamy. Dnes lze zjednodušeně říct, že reklama na tabákové výrobky je především generálně zakázána, pokud ji speciální právní úprava zákona za určitých okolností nepovoluje.

Pokud je reklama na tabákové výrobky povolena, poté je to pravidelně pouze na místech, kde se tabákové výrobky přímo prodávají.

Příkad 7.1


Ukázka reklamy na cigarety Dronte Light 20 umístěná ve výloze trafiky, tedy klasického místa prodeje tabákových výrobků. Současně je možné vidět vývěsní štít DRONTE, který je propagací výrobce a který opět může být použit jako označení místa prodeje tabákových výrobků této značky.

Příkad 7.2


Samostatně zpracovaný reklamní plakát propagující cigarety značky Dronte. Zcela obecně je možné takový plakát umístit jako reklamu do míst prodeje tabákových výrobků. Avšak zde je i obsahový problém. Tento plakát cíleně oslovuje mladistvé (16 let). Reklama na tabákové výrobky, za podmínek, za kterých je povolena zakazuje obracet se a oslovovat cíleně spotřebitele mladší 18 let.

Toto není problém posoudit v případě, kdy je věk v reklamním sdělení přímo uveden, což jsou pouze modelové a hypotetické situace. V praxi inzerenti tabákových výrobků samozřejmě věk oslovovaných spotřebitelů přímo neuvádí. Na věk cílové skupiny spotřebitelů, které reklama oslovuje, je často nutné usuzovat z kontextu reklamy a odhadovat vizuální motivy a věk herců, kteří v reklamě vystupují. Takto subjektivní aplikace práva je samozřejmě náročná na svou obhajobu

Příkad 7.3


Tištěný katalog výrobků výrobce DRONTE, který obsahuje reklamní stránku propagující cigarety Dronte Light 20. Tato reklamní stránky umístěná v jakémkoliv běžném periodiku by byla nelegální formou reklamy. Reklamu v tisku nelze považovat za reklamu výhradně v místě prodeje tabákových výrobků. Výjimku však zákon činí v případě, že tiskovina je určena nikoliv pro spotřebitele – širší laickou veřejnost – ale pro profesionály. Za profesionály se přitom mají všichni obchodníci, kteří se věnují nákupu, distribuci a prodeji tabákových výrobků v rámci své činnosti. Reklama v katalogu určeného obchodníkům je tedy legální formou reklamy tabákových výrobků.