Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
18. Bankrot a výprodej v reklamě
Úvod k tématu

Co je na bankrotu špatného?

Na bankrotu, výprodejích a občasných likvidacích prodejen není samozřejmě z pohledu uvedení této informace spotřebiteli špatného vůbec nic. Přesto jedna ze vždy klamavých obchodních praktik ustanovuje:

Příloha I. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/spotrebitel/priloha1.aspx

Obchodní praktiky jsou vždy považovány za klamavé, pokud podnikatel
n) učiní nepravdivé prohlášení, že zamýšlí ukončit svoji činnost nebo že přemísťuje provozovnu.

Na této praktice je tedy nelegální pouze ta skutečnost, pokud tvrzený záměr podnikatele není pravdivý a k ukončení prodeje, bankrotu nebo výprodeji nedojde. Tato tvrzení pouze klamavě potencují ve spotřebitelích dojem, že za takové situace (pod časovým tlakem podnikatele) jsou ceny obzvláště výhodné a nízké.

Prokázat nelegálnost této obchodní praktiky lze pouze při dlouhodobějším sledování chování obchodníka a prokázání výkonu jeho činnosti v dlouhodobějším horizontu, a to přes deklarované ukončení činnosti.

Příkad 18.1


Klasické označení prodejny názvem BANKROT! Doznalo v jednom případě v ČR zajímavé inovace. Společnost se přímo nazvala Bankrot!, s.r.o. a svým vlastním názvem poté klamala spotřebitele stran výpovědní hodnoty tohoto tvrzení. Z pohledu obhajoby se jednalo o výrazně snadnější pozici. Nemáme informace o tom, zda byl tento případ někdy řešen soudní či správní cestou.

Příkad 18.2


Totální výprodej se od claimů „Bankrot“ a „Provozovna v likvidaci“ liší svou vazbou na zboží – někdy dokonce pouze selektivní část sortimentu. Není vázán na ukončení činnosti nebo zrušení provozovny. Legální praktikou je tedy skutečně totální výprodej, což je problém, protože tento pojem není dostatečně vyjasněn. Není vyjasněn v tom smyslu, že nebylo dosud rozhodnuto, zda označení totální výprodej znamená pouze doprodání starších skladových zásob při možnosti nového naskladnění stejných výrobků, nebo jde o výprodej, který již naskladněním a setrvalým prodejem stejného zboží následován být nemůže?

Příkad 18.3


Tato varianta je obsahově identická s příkladem č. 1 a označením bankrotu prodejny – tedy komunikované ukončení činnosti.