19. Podvodný sběr kontaktních informací reklamou – klamavá reklama „druhé vlny“
Úvod k tématu

Tento příklad je jedinou ukázkou v atlasu, kde jsme použili skutečně původní zdroje, které jsme zajistili v letech 208–2011.

Jde o ukázku tzv. klamavé reklamy druhé vlny, kdy informace obchodníkem cílené záměrně na mentálně slabší spotřebitele mají takový obsah a charakter, že je vůbec nelze veřejně šířit. Proto musí obchodník oslovovat spotřebitele adresně poštou, a to až po dosažení selekce právě spotřebitelů „slaboduchých“ a naivně důvěřivých.

Příkad 19.1


Pokud si dobře pročtete celostránkovou inzerci (Příklad 1) zjistíte, že její obsah nepropaguje vůbec nic. Spotřebitelům není nabízen za úplatu žádný produkt ani služba. Mág – Christopher King vyzývá spotřebitele, aby mu sdělili svá tři přání, za což jim nabízí poslat tři dárky. Žádná úplata není vyžadována.

Svou povahou a obsahem, je tento trik zaměřen na intelektuálně nejslabší 3% populace. Že se jedná o nějaký naprostý nesmysl, musí být po přečtení této inzerce jasné všem ostatním.

Cílem této reklamně-nereklamní inzerce je ve skutečnosti získat nějakým způsobem kontaktní informace selektivně právě na „slaboduché“ spotřebitele. Ti již dále budou oslovování poštou, přímo a adresně tak, aby naprosté nehoráznosti a klamavé praktiky již nebyl „veřejně na očích“ ostatním a zejména poté státním dozorovým orgánům. Podařilo se nám v roce 2008 se do databáze naivních respondentů dostat a již několik let jsme pravidelně oslovování tímto obchodníkem za účelem… posuďte sami.

Proklikem na obrázek inzerce si jej můžete otevřít v samostatném okně v čitelnější podobě.

Příkad 19.2


Detail inzerce zachycující zpracování „sběru kontaktních informací“ na skutečně slaboduché spotřebitele – viz formulace 3. tajných přání.

Příkad 19.3


Detail obálky, která dorazí spotřebiteli poštou domů poté, co jsou zjištěny jeho kontaktní informace. (Adresa pozměněna.)

Příkad 19.4


Část (dvě strany) jednoho z mnoha dopisů, které jsme touto formou zachytili. (Jde o pozdější varianty téhož triku. Mág Christopher King se nám mezitím v další inzertní sérii změnil na jasnovidkyni Donatellu Reyes.

V tomto textu již je zřejmé, že zdarma peníze nikomu jen tak jako splněné přání nepřijdou.

Příkad 19.5


Aby k vám začaly ve statisících samy přitékat peníze, musíte zkrátka obdržet instrukce, za které zaplatíte 999 Kč.