Nová vedlejší specializace Podnikatel a spotřebitel v právu ČR

Vážení a milí studenti,

nepřehlédněte možnost zapsat si naši novou vedlejší specializaci „Podnikatel a spotřebitel v právu ČR“ – startujeme již v letním semestru akademického roku 19/20 (přihlašování se spouští 1. 12. 2019). Bližší informace k tomuto programu najdete zde, popř. u sekretářky naší katedry.

Ve stručnosti lze shrnout, že vedlejší specializace „Podnikatel a spotřebitel v právu ČR“ je určena studentům, kteří své znalosti získané v rámci předchozího studia chtějí doplnit a rozšířit o znalosti v oblasti spotřebitelského práva. Hlavní pozornost je věnována veřejnoprávní a soukromoprávní úpravě vztahů v oblasti ochrany spotřebitelů. Vedlejší specializace je koncipována tak, že umožňuje získat hlubší znalosti právní úpravy i těm studentům navazujícího magisterského studia, kteří v bakalářském studiu získali jen základní přehled o právních základech úpravy podnikatelských vztahů v ČR. V průběhu studia se studenti seznámí nejen s právní úpravou v ČR, která je výrazně ovlivňována mezinárodními a zejména evropskými právními předpisy, ale i s jejich aplikací v praxi. Získané znalosti umožní absolventům vedlejší specializace jak při práci v řídících funkcích, v podnikové sféře (podnikatelské praxi) i v orgánech státní správy, tak i v postavení spotřebitelů přistupovat k řešení problémů s vědomím ekonomických i právních aspektů.

Přehled jednotlivých povinných předmětů a jejich rozdělení do zimního či letního semestru, detailnější popis dílčích výstupů z učení, informace ke státní závěrečné zkoušce, odkaz na doporučenou litaruru aj. najdete zde.