22. května 2023 vystoupila doc. Grmelová na akci zastoupení Evropské komise v Praze.

22. května 2023 vystoupila doc. Grmelová na akci zastoupení Evropské komise v Praze věnované novému formátu úřednických testů do EU (EPSO testy). Akce se zúčastnili kromě zájemců ze stran veřejnosti také zástupci státní správy (Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí).

Záznam z jednání zde