Katedra uspěla v hodnocení nejlepších kurzů i nejlepších vyučujících

Dva předměty vyučované KPEP se umístily jako nejlépe hodnocené kurzy FMV VŠE, a to:
2PR131 Právo a 2PR241 Právo pro multimédia. Garantovi a současně vyučujícímu kurzu, Ing. Tomáši Votavovi, Ph.D. tímto srdečně blahopřejeme k dosaženému úspěchu.
 
Titulem nejlépe hodnoceného vyučujícího katedry se může opět pochlubit Mgr. Ing. Jan Levý, Ph.D.
Rovněž srdečně blahopřejeme!