Nabídka pro studenty se zájmem o práci v Evropské unii

Zajímala by Vás práce v institucích EU? Na podzim tohoto roku se otevře výběrové řízení do institucí EU, kam se může přihlásit každý občan EU s dokončeným bakalářským vzděláním. Velká příležitost, jak získat zajímavou práci s kompetitivním ohodnocením.

Katedra podnikového a evropského práva otevírá po roce opět volitelný přípravný kurz na testy EPSO (2PR417). Kurz je koncipován jako příprava na výběrová řízení do institucí EU. A jak víme, příprava je základ úspěchu!

Garantka kurzu doc. Grmelová má unikátní zkušenost z prostředí unijních institucí, neboť pracovala jako právník lingvista v Evropském parlamentu v Bruselu a externě pro Soudní dvůr EU. Od roku 2012 se věnuje na FMV přípravě studentů a absolventů VŠ na konkursy do EU. Prošla též specializovaným školením Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí pro školitele.

V kurzu si vyzkoušíte jednotlivé fáze výběrového řízení. Nanečisto si vyzkoušíte testy i psané případové studie. Získáte též individuální zpětnou vazbu. Těžce na cvičišti, lehce na bojišti. 😉 Zároveň se dozvíte, jaké jsou možnost práce v institucích EU od úředníků, smluvních zaměstnanců až po stáže.

Kurz je organizován jako dvě prezenční setkání a doplňkové video-přednášky a úkoly online v Moodle. Za kurz získáte 3 kredity.

Kapacita je omezená na 24 účastníků. Přihlašování je možné do 28. srpna 2023.

Přihlašování v InSIS. Další informace zde.

Těšíme se na vás!