Udržitelnost a ESG v reálném podnikání – školení

Ve dnech 14. až 16. září 2023 se členové katedry zúčastnili výjezdního školení ve společnosti NEMA spol. s r.o. ve třech jejích provozech v jižních Čechách. Společnost NEMA spol. s r.o. se zabývá vývojem a realizací ekologických dřevostaveb udržitelným způsobem. Naplňuje tak cíle programu ESG vytyčeného Evropskou unií, k čemuž jí pomáhá vysoký stupeň automatizace a digitalizace a důraz na environmentální řešení. Zaměstnává lokální pracovní sílu, využívá lokální zdroje dřeva a většinu zakázek realizuje v regionu jižních Čech, kde sídlí. Společnost prakticky neprodukuje žádný odpad. Zbytky, které vzniknou při zpracování dřeva, se využívají ve vlastním provozu k sušení dřeva a vytápění provozů nebo jako biopalivo v kotelně na biomasu v Trhových Svinech, kde zajišťují centrální zásobování teplem a teplou vodou pro celé město. Umístěním fotovoltaických panelů na střechách svých provozoven dosahuje společnost NEMA více než z poloviny energetické soběstačnosti. 

Problematikou udržitelnosti a ESG se katedra podnikového a evropského práva zabývá dlouhodobě, v této oblasti nabízí vedlejší specializaci 2CG Compliance, Risk, and Governance vyučovanou v angličtině.