Ohlédnutí za 15. ročníkem mezinárodní vědecké konference „Podnikání a právo“

Ve dnech 25. až 27. října 2023 se na půdě FMV VŠE konal 15. ročník mezinárodní vědecké konference „Podnikání a právo“, který přilákal řadu řečníků z ČR i ze zahraničí (Polsko, Slovensko, Belgie, Nizozemí, Lotyšsko, Litva, Španělsko a Turecko). Nejčastějším tématem příspěvků akademiků byla problematika ESG, které se katedra podnikového a evropského práva dlouhodobě věnuje. Problematikou ESG se zabývali také oba keynote speakeři konference, a to prof. Joseph McCahery z Unviersity of Tilburg a Mgr. Jan Klouda ze společnosti Vodafone Czech Republic.
Sborník z konference bude předložen k indexaci do prestižní databáze Web of Science.