Od 1. do 30. listopadu přijímá FMV přihlášky k magisterskému studiu od února 2024

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje přijímací řízení do navazujícího magisterského studia v českém i anglickém jazyce se začátkem studia v únoru 2024. Uchazeči se mohou hlásit do programů, ve kterých je po přijímacím řízení v červnu 2023 volná kapacita.

Absolventi bakalářského studia FMV budou přijímání bez přijímací zkoušky, a to na základě opatření děkana. Absolventi FMV, kteří řádně podají přihlášku budou o přijetí informování začátkem prosince.

Pro přijetí do českých studijních programů platí podmínky přijetí vyhlášené pro akademický rok 2023/2024 s tím, že poplatek za přijímací řízení činí 930 Kč. Pro přijetí do anglického studijního programu platí podmínky přijetí vyhlášené pro akademický rok 2023/2024 s tím, že poplatek za přijímací řízení činí 50 euro.

Přijímací zkoušky a se budou konat v pondělí 22. ledna 2024.

Zápis do studia proběhne on-line do 23. ledna 2024.

Více informací na fakultním webu zde.