Ohlédnutí za nejúspěšnější akcí v rámci InnoWeeku na VŠE

Exkurze do pražských věznic

Ve dnech 6. a 7. listopadu 2023 uspořádali členové Katedry podnikového a evropského práva exkurzi do dvou pražských věznic: Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Praha Pankrác a Vazební věznice Praha Ruzyně. Ve Vazební Věznici Praha Ruzyně měli studenti možnost nahlédnout pod pokličku tohoto nápravného zařízení. Dozvěděli se některé detaily ze života ve věznici, nahlédli do cel nástupního oddílu, včetně cely s měkkými zdmi, vyzkoušeli si na vlastní kůži metody poutání nejen do pout, ale i do tzv. medvěda, prošli se na vycházkovém dvoře nebo nahlédli do práce vězeňských kaplanů. V pankrácké věznici si studenti mimo jiné prošli vazební cely a byli seznámeni se strukturou vězeňského systému, s procesem přijímání vězňů a jejich zaměstnáním v době výkonu trestu. Studentům byly zodpovězeny otázky týkající se specifických výzev, kterým čelí pracovníci ve vězeňství. Během následné diskuze byly vyvráceny některé nepravdivé představy a panující mýty o životě ve vězení, které často vycházely z filmového podání tématu.

Věříme, že tuto velmi úspěšnou akci v přístím semestru zopakujeme!

Kolektiv KPEP FMV VŠE v Praze