Podrobné informace a přihláška

XI. ročník mezinárodní vědecké konference na téma „Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie“ proběhne dne 8. 11. 2019 (pátek) v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Konference je určena jak širší odborné veřejnosti, tak studentům doktorských studijních programů a akademickým pracovníkům. Účast na konferenci je zdarma.

 

Pořadatelé

 • Katedra podnikového a evropského práva FMV VŠE v Praze ve spolupráci s Katedrou podnikové ekonomiky a managementu Obchodně podnikatelské fakulty SU v Opavě a Katedrou obchodního práva Obchodní fakulty EU v Bratislavě.

Místo konání

 • Vysoká škola ekonomická v Praze
 • nám. W. Churchilla 4
 • 130 67 Praha 3

Termín konání

 • 8. listopadu 2019 (pátek)

Další důležité termíny

 • Odeslání přihlášky a anotace příspěvku: do 30. 9. 2019
 • Odevzdání příspěvku: do 31. 10. 2019

Přihláška na konferenci je k dispozici zde. Vyplněnou přihlášku s anotací o délce max. 10 řádků zašlete na adresu konference-pravo@vse.cz v termínu do 30. 9. 2018 (jako předmět, prosíme, uveďte heslo „PŘIHLÁŠKA“).

Příspěvek v rozsahu 8-10 normostran (1 normostrana = 1.800 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou) v českém, slovenském či anglickém jazyce (A4, formát DOC, šablona je k dispozici zde) zašlete na adresu konference-pravo@vse.cz v termínu do 31. 10. 2019 (jako předmět, prosíme, uveďte heslo „PŘÍSPĚVEK“).

Příspěvky budou publikovány v recenzovaném  sborníku s ISBN. Vybrané příspěvky budou navíc publikovány ve vědeckém žurnálu European Offroads of Social Science, který je od roku 2015 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik  Rady pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR.

Jednací jazyk

 • Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština a angličtina.

Ubytování

 • Organizátoři konference nezajišťují účastníkům ubytování (na vyžádání však můžeme poskytnout přehled doporučených ubytovacích zařízení v okolí budovy Vysoké školy ekonomické v Praze).

 

Přihláška

 • Přihlášku na konferenci můžete podat pouze v elektronické podobě. Přihlášku vyplňte a zašlete ji v termínu do 30. 9. 2019 na adresu konference-pravo@vse.cz (jako předmět, prosíme, uveďte heslo „PŘIHLÁŠKA“).

Požadavky na příspěvek

 • Témata příspěvků jsou limitována tematickým okruhem konference.
 • Každý příspěvek musí obsahovat abstrakt a klíčová slova v českém i anglickém jazyce.
 • Formální požadavky:
  • velikost písma 12;
  • typ písma Times New Roman;
  • okraje 2,5 cm;
  • řádkování 1,5;
  • zarovnání do bloku;
  • doporučený rozsah příspěvku 8 – 10 normostran (1 normostrana = 1.800 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou);
 • Šablonu s podrobným vysvětlením formátu a úpravy naleznete zde.
 • Příspěvky budou publikovány v recenzovaném  sborníku s ISBN.
 • Vybrané příspěvky budou navíc publikovány ve vědeckém žurnálu European Offroads of Social Science, který je od roku 2015 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik  Rady pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR.
 • Příspěvky zasílejte e-mailem v termínu do 31. 10. 2019 na adresu konference-pravo@vse.cz (jako předmět, prosíme, uveďte heslo „PŘÍSPĚVEK“). Příspěvky zaslané po tomto termínu nemohou být z organizačních důvodů zahrnuty do sborníku.
 • Vědecký výbor konference si vyhrazuje právo příspěvek na základě výsledku recenzního řízení nepřijmout.

Recenzní řízení

 • Posouzení souladu tématu příspěvku se zaměřením konference a následné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí příspěvku.
 • Dva nezávislé recenzní posudky v anonymním recenzním řízení.

 

Kontaktní osoby

 • Ing. Lucie Andreisová, Ph.D.

V nutném případě se můžete obrátit také na:

 • Margita Kinclová

  • Sekretářka Katedry podnikového a evropského práva FMV VŠE v Praze
  • E-mail: margita.kinclova@vse.cz
  • Telefonické spojení: +420 224 095 227
 • doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.
  • Vedoucí Katedry podnikového a evropského práva FMV VŠE v Praze a předseda vědeckého výboru
  • E-mail: svarc@vse.cz
  • Telefonické spojení: +420 224 095 249

 

Kontakt: konference-pravo@vse.cz.